Inscriu-te al cens de València en Comú

20160820. Participa. Inscripció en VALC

Per participar telemàticament en els processos que convoca València en Comú cal inscripció prèvia. N’hi ha prou amb fer-ho una vegada i ja pots participar en qualsevol procés telemàtic que es convoque.

Pel fet de ser València en comú una plataforma municipalista, el requisit per a la inscripció és viure, estudiar o treballar a la ciutat de València. No té cap cost i no suposa cap tipus d’afiliació a València en Comú.

Per això, has d’omplir la fitxa d’inscripció que s’acompanya. En emplenar les dades, has de seguir les instruccions que indica ja que, del contrari, no quedarà correctament formalitzat el registre.

Moltes gràcies.

Formulari

Nom i cognoms (obligatori)


NIF o NIE (obligatori)

-

Correu electrònic (obligatori)


Telèfon (obligatori)


Domicili


Municipi (obligatori)


Codi Postal (obligatori)


Document o documents acreditatius de que vius, treballes o estudies a València.

Pot ser NIF, NIE, carnet d'estudiant, documentació acreditativa de que treballes a València, etc... en format jpg, png, tif o bmp. En cap cas s'admetràn rebuts de cap tipus: llum, aigua, telèfon...

ESTOS DOCUMENTS HAN DE REFLECTIR CLARAMENT QUE VIUS, TREBALLES O ESTUDIES A VALÈNCIA (CAPITAL I SUS PEDANIES) (máx 2Mb).

Selecciona l'opció escollida

En contestar afirmativament, accepte la inscripció en el cens de València en Comú, amb la finalitat de poder participar en els processos telemàtics que convoque.En contestar afirmativament, acepte que València en Comú puga fer-me arribar informació relativa a les seues activitats.He llegit i accepte les condicions generals

Declare haver complit 16 anys

1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, se t'informa que les dades personals proporcionades s'incorporaran al fitxer, anomenat WEB, que València en Comú ha disposat per a poder portar a terme els processos de votació telemàtica i facilitar informació, tant de les nostres activitats com d'aquelles a les que donem suport com a plataforma.

El tractament a realitzar amb aquestes dades està dirigit, per tant, a facilitar-te el poder votar en les consultes telemàtiques convocades en aquest moment per València en Comú, a facilitar-te informació sobre les activitats que realitza València en Comú o a les que València en Comú dóna suport -si així ho has indicat- i a possibilitar-te la participació en aquelles consultes telemàtiques que, en un futur, puga convocar València en Comú, de tal manera que, arribat el cas, pugues tornar a votar sense haver de tornar a registrar-te.

2. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

No obstant això, tens dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podràs exercitar mitjançant escrit dirigit a Gestió de Cens de València en Comú, enviant-lo a la següent adreça postal: carrer Quart 63-2; 46008-València o bé, directament, a l'adreça de correu electrònic info@valenciaencomu.net.

3. ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS

En assenyalar la casella “He llegit i accepte les condicions generals" declare haver llegit este avís legal i estar d'acord amb el seu contingut.


Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.