“Las Naves” y el Teatre El Musical en el llistat dels millors projectes culturals de la Comunitat Valenciana

 

LA CULTURA A ESPANYA EN 2016

Fundació Contemporània presenta els resultats de la consulta anual de l’Observatori de la Cultura, corresponent al tancament de l’any 2016. L’Observatori de la Cultura és un instrument per a prendre el pols a algunes de les qüestions que més puguen interessar al sector a cada moment, creant uns indicadors per a analitzar tendències, promovent el debat i identificant manques i oportunitats d’actuació.

 

Des del 2009 du a terme una consulta anual, per a elaborar una sèrie d’indicadors relatius a les diferents àrees de la cultura, a l’activitat cultural de les diferents comunitats autònomes i ciutats, a les institucions i esdeveniments culturals més destacats de l’any i a l’evolució anual dels pressupostos de la cultura.

 

El qüestionari s’envia a un panell d’experts y expertes format per més de mil professionals de primer nivell de la nostra cultura: escriptors, artistes, directors i actors, músics, arquitectes i creadors de tots els camps; responsables de fundacions, directors de museus, centres i institucions culturals; editors, productors, promotors, galeristes i responsables d’indústries culturals; comissaris d’exposicions, gestors culturals i professionals del sector, així com responsables d’àrees i institucions culturals de l’administració pública central, autonòmica i municipal. Esta nova edició de l’Observatori de la Cultura ha comptat amb la participació de 361 membres del panell, que han completat el qüestionari entre els mesos de desembre del 2016 i gener del 2017.

 

“Las Naves” Centre de Creació Contemporània i el Teatre El Musical apareixen en el llistat dels millors projectes culturals de la Comunitat Valenciana arreplegat en l’Observatori de la Cultura de la Fundació Contemporània. Las Naves, Centre d’Innovació, en segon lloc en el rànquing, depén de la regidoria d’Innovació que coordina el regidor Jordi Peris i el Teatre el Musical, que figura en vuité lloc, forma part de la Regidoria d’Acció Cultural, a càrrec de Maria Oliver. És un reconeixement als objectius d’innovació social, participació ciutadana i democratització cultural que ens impulsen.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.