Campanya per a promoure l’us dels canals de transparència

 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Dret a Saber, la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana llança la campanya “Som transparents” per a posar en coneixement de la ciutadania els diferents canals de l’Ajuntament per a obtenir informació pública municipal.

 

“El dret a saber vol dir tenir tota la informació que la ciutadania necessita per a sentir que la institució és propera, de tots i de totes. Saber és implicació, participació, treball en comú per a la ciutat”, ha explicat la regidora Neus Fábregras, que este matí ha presentat esta campanya que durarà dos setmanes i que pretén destacar les eines que tenen els valencians i valencianes per a fer ús dels seus drets.

 

El treball desenvolupat en els últims dos anys ha permés oferir a la ciutadania un portal de transparència, que és http://governobert.valencia.es/, el qual permet accedir directament a informació sobre la institució, de rellevància jurídica, contractació, convenis, subvencions, informació econòmica i sobre servicis i procediments.

 

A més d’este canal d’accés directe, s’han obert altres canals que permeten a la ciutadania exercir el seu dret a la informació mitjançant la presentació d’una sol·licitud de manera personal o presencial, o bé de forma telemàtica (amb signatura electrònica o sense). Tota la informació sobre este tràmit es pot obtenir en les diferents oficines d’atenció al ciutadà municipals o en la seu electrònica de l’Ajuntament, https://sede.valencia.es.

 

De la mateixa manera, la celebració del XV Dia Internacional del Dret a Saber ha permés presentar les dos guies que l’Ajuntament, des d’esta delegació, ha editat per a facilitar la informació sobre el procediment per a exercir este dret, així com els diferents canals de presentació, dirigits tant als ciutadans i ciutadanes, com als empleats públics municipals.

 

Per a esta regidoria “és important assenyalar que l’Ajuntament partia de zero i, en només dos anys de vida, s’han realitzat profunds canvis que afecten directament tota l’estructura de l’Ajuntament. Canvis que han permés avançar en el nivell de transparència de la seua activitat i implementar noves eines que faciliten a la ciutadania l’exercici del seu dret a saber en els termes que reflectix la legislació de transparència i eliminen, d’esta manera, les barreres històriques que la nostra societat arrossega en estos temes”, ha expressat Neus Fábregas.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.