Comença la fase de votació de #DecidimVLC

 

La regidora de Participació Ciutadana, Neus Fàbregas, ha informat sobre l’inici de les votacions dels tercers pressupostos participatius de la ciutat de València, DecidimVLC, als quals s’han presentat 94 propostes ciutadanes, de les quals han superat el test de viabilitat tècnica 47 propostes valorades en un total de 51.437.907 euros. Les votacions es realitzaran des de l’1 de desembre fins al 15 de desembre a les 23:59 hores.

 

Es podrà votar des de la pàgina web decidimvlc.valencia.es  i en els punts de votació presencial amb assistència per a la votació telemàtica en la web de DecidimVLC instal·lats en les seus de les juntes municipals de districte (horari d’obertura de les JMD), centres municipals de joventut (en horari d’obertura) i entitats socials que s’aniran publicant en la web en l’apartat “Punts de votació”.

 

A més, s’han habilitat punts amb “urna de votació”, un projecte pilot que es desplegarà en els llocs següents:

• 9 de desembre, de 18 a 20 hores: plaza de la Mare de Déu. 
• 12 de desembre de 10:00 a 13:00 hores: Saló de Cristall de l’Ajuntament. 
• 13 o 14 de 17:00 a 20:00 hores: seu de la Federació de Veïns i Veïnes (xalet del parc de l’Oest).

 

La regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Neus Fàbregas, ha animat a la participació dels veïns i veïnes de València. “És el moment de donar veu a la ciutadania, perquè siga ella qui decidisca i dissenye la València del futur, perquè decidisca com vol millorar la seua ciutat”.

 

Els projectes aprovats pel programa DecidimVLC passen diferents fases fins a la seua execució (redacció, tramitació, execució i finalitzats).

Després de l’avaluació tècnica, 47 propostes han sigut declarades inviables segons les regles marcades per la convocatòria. Com establixen les bases, són motius de desestimació de les propostes:

No comptar amb el suport mínim de les veïnes i veïns de la ciutat establit en les bases reguladores.

No ser un projecte d’inversió.
No ser competència municipal. 
Que per a la seua execució siga necessari implicar altres administracions públiques.
Que l’àmbit d’aplicació supere la zona geogràfica de la ciutat de València. 
Que el seu cost aproximat supere la partida pressupostària objecte d’esta consulta.
Que la seua execució ja estiga prevista i pressupostada per l’Ajuntament de València. 
Que hi haja més d’una proposta de projecte referida a la mateixa demanda.
Que no es respecte el principi d’igualtat i no-discriminació en la seua formulació i implementació.
Ser incompatible amb una proposta presentada per l’Ajuntament de València.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.