Coneixes el Servici de Mediació de la Regidoria de Vivenda?

 

Coneixes el Servici de Mediació de la Regidoria de Vivenda que diritge la nostra compaña Maria Oliver? És un servici gratuït d’assessorament, mediació i intermediació per a persones, famílies o unitats de convivència que estiguen en risc de perdre la seua vivenda habitual i única per impagaments de la hipoteca o el lloguer. Informa’t!!

 

Què fa

Analitzem la situació econòmica de les persones afectades i les assessorem sobre les conseqüències de l’impagament de la hipoteca o el lloguer.

Plantegem mesures correctores, en funció del deute i la situació familiar, que permeten mantenir el pagament de les quotes hipotecàries o del lloguer. Elaborem un pla de pagaments ajustat a la capacitat econòmica de les persones afectades per a fer front a les obligacions del crèdit o el lloguer, que garantisca al mateix temps la cobertura de les seues necessitats bàsiques.

Dissenyem propostes de mediació per a buscar un acord entre els propietaris o arrendataris i l’entitat bancària o l’arrendador. Negociem mesures amb les parts implicades per a superar les dificultats del pagament i evitar així el risc de perdre la vivenda.

On acudir

És imprescindible demanar cita prèvia per telèfon, correu electrònic o presencialment:

Telèfon: 96 208 32 19
E-mail: infovivienda@valencia.es
Adreça:
Ajuntament de València (edifici de l’antiga Fàbrica de Tabac)
C/ Amadeu de Savoia, 11
46010 València

Horari de visites: tots els dimecres laborables de 9:00 a 14:00 h

Requisits

Els beneficiaris d’este servici seran persones, famílies o unitats de convivència que complisquen els següents requisits:

  • Estar empadronades al municipi de València
  • Ser propietàries o arrendatàries d’una vivenda habitual i única
  • Estar en situació de risc de perdre l’ús de la vivenda per execució hipotecària o de lloguer
  • No tenir ingressos o béns patrimonials suficients per a fer front als pagaments del crèdit hipotecari o el lloguer sense que es veja afectada la cobertura de les seues necessitats bàsiques

Per a utilitzar el servici s’han de complir les condicions següents:

  • Estar empadronades al municipi de València
  • Compromís de participació activa en la formulació de la proposta de mediació
  • Si la vivenda habitual i única és garantia d’un crèdit, que el preu d’adquisició no supere els 280.000 €

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.