CONVOCATÒRIA PER AL PROCÉS DE DEVOLUCIÓ DE BONS REEMBORSABLES

 

Com sabeu la transparència és una de les característiques bàsiques que defineix a València en Comú i que ens diferencia de la resta de partits polítics.

El Ministeri de l’Interior ha ingressat l’ import de 12.509,69.- €, el 81% de les Subvencions per Despeses Electorals.

Sent coherents amb aquest principi, complint amb el Reglament de València en Comú i amb l’Acta de la Comissió de Finances de data 7 de juny de 2016, es procedeix a informar del procés de devolució de Bono reemborsables, no sense abans agrair a totes i tots la vostra col·laboració.

 

TERMINI DE DEVOLUCIÓ

 “La sol·licitud de reintegrament s’ha de fer a València en comú dins el termini comprès entre el 25 de Novembre de 2016 i el 25 de Febrer de 2017”.

– Així qui desitja la seva devolució, haurà d’enviar un correu a:

finanzas@valenciaencomu.net

I ens posarem en contacte per quedar una tarda a La Morada, C / Cadis, nº 63 (Russafa-València)

– També es realitzaran devolucions en qualsevol Plenari, Assemblea de Valc.

 

DOCUMENTACIÓ QUE HEU APORTAR PER A LA DEVOLUCIÓ

1.- Bó Reemborsable
2.- Rebut
3.-DNI per a la seva deguda identificació

A canvi rebreu el full (el taló per al seu cobrament)

 

COM cobrareu EL BO

Heu de portar el full que us haurà donat i el DNI.

• El millor, apropar-se a la sucursal on València en comú té el compte obert, allí us donaran els diners sense cap cost.

Caixa Popular- C / Emili Baró, 67-46020 València

• Si aneu a qualsevol altre banc, sucursal de Caixa Popular o a la vostra entitat, informar-vos que com qualsevol producte financer tindrà un cost de 3,50 + IVA: 4,24 €

 

RENÚNCIA

Transcorregut el termini del 25 de febrer, s’entén que es renuncia a la devolució i el bo passa a ser donatiu.

Però a fi de poder portar un major control i precisió i que cap persona es quedi sense informació, el que NO vulgui seus diners podrà:

  • Enviar via mail, la carta de renúncia signada juntament amb la fotocòpia del Bono i recepció a l’adreça: finanzas@valenciaencomu.net
Bookmark the permalink.

Comments are closed.