Convocatòria pública per a la contractació de serveis d’avaluació del Grup Municipal de VALC

 .

Bon dia companyes.

Del 3 al 12 d’octubre de 2016, València en Comú obri convocatòria, dirigida a persones jurídiques o professionals autònoms, per a contractar els seus serveis, per tal de realitzar l’avaluació del Grup Municipal i del Grup de la Diputació de València en comú, donant així compliment al mandat recollit en els nostres documents organitzatius.El procediment el promou el Plenari de València en Comú i l’executa, per mandat, la Comissió Coordinadora de València en Comú.

Totes aquelles persones o entitats que vulguen participar hauran d’enviar les seues ofertes a:

amb l’assumpte “Convocatòria Avaluació”.

Es valoraran positivament aquelles ofertes que, a més d’oferir un preu més avantatjós, incloguen experiència provada en la realització d’avaluacions a altres plataformes ciutadanes, partits polítics o organitzacions socials; ús de tècniques participatives que possibilitin la implicació en el procés de la plataforma ciutadana així com la generació de documentació i materials d’anàlisi i la col·laboració en la devolució de resultats als/les participants de la plataforma.

El dia 13 d’octubre del 2016 es comunicarà la resolució del concurs a la nostra pàgina web.

Comissió de Comunicació de València en Comú

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.