Cultura en Comú_06

Cultura. El Punto G_1

 

ENTIDAD: Asociación Cultural El Punto G

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Creador.es, residències teatrals

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Cultura en Comú

 

DESCRIPCIÓ

Creador.es són residències teatrals destinades, principalment a la creació dramatúrgica i, a més, també l’intercanvi, enriquiment a través de trobades amb i entre creadors espanyols i iberoamericans.

Els últims 3 anys aquestes residències teatrals s’han desenvolupat a València. Durant 15 dies de setembre, 15 dramaturgs (que tenen en comú la llengua espanyola) tenen l’oportunitat de desenvolupar els seus projectes i veure’ls créixer gràcies al seu seguiment per part de tutors assignats, combinant aquest treball amb masterclass, workshops, xerrades, visionat d’espectacles i tota una programació d’activitats pedagògiques i d’intercanvi cultural.

 

DESTINAT A

Creador.es té una doble població destinatària:

  • Aquelles persones interessades en l’activitat teatral i en conèixer què passa fora de les nostres fronteres.
  • Joves amb interès en l’activitat teatral.

Creador.es pretén formar-los amb el programa pilot “Laboratori Creadors”.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPARÀ

València (Escola OFF, La Nau Cultura, SGAE)

 

PER QUÈ DONAR SUPORT AL PROJECTE

Creador.es NO és un festival, ni una mostra ni cap esdeveniment competitiu per ocupar el nostre lleure.

Creador.es és la creació in situ, la reflexió a l’escena amb tutors que vénen d’Iberoamèrica per a conèixer les seues realitats.

Creador.es parla de processos, NO de resultats.

És horitzontal, no vertical.

Donar suport a processos és ser persones crítiques amb allò que som i serem.

Cap altra definició és millor per a Creador.es

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.