Cultura en Comú_08

Cultura. L'altre espai

 

ENTITAT: Associació L´Altre Espai

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Educar amb art

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Cultura en comú

 

DESCRIPCIÓ

El projecte es presenta com una ferramenta de motivació que desperte l’interès, la motivació i la toma de consciencia social dels joves a través de l´art. Està dirigit a alumnes que es troben en situació de risc educatiu i amb dificultats conductuals i de relació en el centre educatiu.

L’objectiu del present projecte és despertar el pensament crític per a lluitar contra la falta de motivació, el sedentarisme i el conformisme persistent en els joves, a través de dos vies, l’elaboració dels grafits i el visionat dels mateixos per la ciutat, i la col·laboració en la creació d’un gran mural que faça partícip a la comunitat.

 
POBLACIÓ DESTINATÀRIA

L’alumnat de l´ESO. entre 12 i 16 anys que estiga en risc d´ exclusió social procedent d´ instituts de València (problemes de disciplina i conflictivitat, dificultats educatives, abandonament escolar, contextos sociofamiliars desestructurats…).

 
LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

A la seu de l´associació, que es troba al barri de Tres Forques I al voltant de la ciutat de València.

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

Considerem necessari millorar la falta de motivació, el sedentarisme i el conformisme de la joventut, per a potenciar la implicació i la consciència social, a més de la creativitat i la participació. La nostra iniciativa va més enllà d’un simple taller, volem dur a terme una campanya de conscienciació que es transmetera a través d’una via diferent i per mitjà de la qual es fera participe als joves, per això es va a utilitzar una tècnica no convencional en l’educació que trenca amb la normalitat i que pretén despertar eixa consciència en els joves, els graffitis.

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.