Defensem un model d’innovació que cree valor públic, resolga les desigualtats i satisfaça les necessitats de la ciutadania

 

 

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha defensat la necessitat de crear valor públic des de la innovació social lligada al bon govern i a la satisfacció de les necessitats de la ciutadania. Ho ha fet a Las Naves, en l’acte d’adhesió de les centrals sindicals, entitats del món del cooperativisme i la inserció social al Pacte Local per la Innovació, en el qual ha participat al costat del regidor Jordi Peris. En este acte han intervingut el catedràtic Joan Subirats i l’expert en Govern Obert, Alberto Ortiz de Zárate.

 

“L’objectiu del Govern de la Nau és fer de València una ciutat on la innovació tinga una dimensió veritablement social i lligada al bon govern i la satisfacció de les necessitats més bàsiques d’una ciutadania cada vegada més interconnectada, amb major accés a la informació i una major demanda de participació”, ha afirmat Joan Ribó en l’acte celebrat a Las Naves amb motiu de l’acte d’adhesió al Pacte Local per la Innovació de les centrals sindicals UGT, CCOO, Intersindical, CSIF, així com les organitzacions FEVECTA, del món del cooperativisme, FISABIO, de recerca sobre infraestructures sanitàries, i AVEI, d’inserció social.

 

Joan Ribó, que ha presidit este acte al costat del regidor d’Innovació, Jordi Peris, ha recordat que des de l’arribada a l’Ajuntament del Govern de la Nau, ”hem tingut entre els nostres objectius el de reconduir i donar un nou enfocament a un concepte com el d’innovació. Un nou rumb en el qual la innovació social condiciona les relacions socials entre individus i grups de la comunitat i les formes de governança i es busca crear valor públic des de la innovació.”

 

Ha destacat l’alcalde de València la necessitat de generar un marc ciutadà de reflexió permanent sobre les formes més noves i innovadores per a desenvolupar mecanismes que creen valor públic i afavorisquen un model de governança “que passa per potenciar formes d’innovació que possibiliten processos d’inclusió basats en xarxes de col·laboració i cooperació entre els diferents agents de la comunitat, i que permeten una major agilitat i eficàcia a l’hora de fer front a les noves necessitats de la ciutadania”.

 

Ribó ha destacat que l’adhesió al Pacte Local per la Innovació de les centrals sindicals més representatives, de FEVECTA, en representació del món de les cooperatives, AVEI, de l’àmbit de la inserció social, i FISABIO, de la investigació sanitària, suposa un nou pas “per a fer de la innovació un element de progrés, igualtat i solidaritat”.

 

Per a l’alcalde de València és important que al Pacte Local per la Innovació, que va nàixer com una plataforma per a possibilitar el treball coordinat i conjunt de totes les administracions i agents socials, se sumen nous sectors de la societat civil valenciana que contribuïsquen al fet que “la innovació complisca eixa funció essencial de facilitar noves formes de fer polítiques públiques i organitzar l’Administració, nous camí per a atendre els problemes i demandes” i aconseguir que el sector públic “puga afrontar nous desafiaments econòmics, socials i culturals cada vegada més complexos a través de polítiques impulsades des d’una lògica més compartida i col·laborativa”.

 

 

Ha recordat Ribó que “les mateixes tecnologies que han donat pas a la mundialització de l’economia, han possibilitat formes de relació i organització social que transcendixen els espais tradicionals. Han posat en qüestió els models tradicionals de govern i han introduït una nova governança a les ciutats que ha d’afrontar el repte de proporcionar un accés universal als recursos bàsics, garantir l’accés a un habitatge digne, a una xarxa adequada de servicis socials i sanitaris, a una mobilitat sostenible i a un medi ambient saludable.”

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.