Documents actualment en vigor a VALC

Modificació dels Estatuts

2020.06.11 Modificación Estatutos València en Comú

Acord ètic i de bons tractes de València en Comú

2017.03. Acord ètic i de bons tractes de València en Comú

Acord sobre Excedents Salarials Grup municipal i provincial ValC, aprovat en l’Assemblea Reconstituent

2017.03. Acord sobre Excedents Salarials Grup municipal i provincial ValC

Nou Document de Codi Ètic de València en Comú

2017.03. Nou Document de Codi Ètic de València en Comú

Document d’Estructura de València en Comú

2017.03. Cap a una refundació de València en Comú. Treballant amb Podem

Reglament Unificat de Votacions

2016.11.07. Reglament Unificat de Votacions

Reglament de funcionament del Plenario de València en Comú

2016.07.27. Reglament de Plenari

Reglament per al procés de selecció del personal assesor a València en Comú

2015.06.16. Reglament per al procés de selecció del personal assesor

Reglament d’elecció de vocals a les Juntes Municipals de Districte

2016.04.22. VALC. Reglament d’elecció de vocals a les JMD

Acord en relació amb l’excedent

2015.11.27. Acord en torn a l’excedent

.

Comments are closed.