Dos anys de Govern

 

Dos anys de Govern!! El nostre portaveu, Jordi Peris Blanes ha explicat que “hem treballat per obrir nous camins, com ara el govern obert, la participació ciutadana, l’aposta per l’escola pública o pels drets de les persones migrants amb l’objectiu de convertint-nos en una ciutat d’acollida, l’obertura de la institució als col·lectius que no tenien accés, la defensa del dret a la vivenda, etc.

 

Són camins que no estaven explorats en l’administració municipal i això suposa canviar moltes rutines de treball molt instal·lades en la vida municipal i també la relació de la institució amb la ciutadania. Hem comptat amb la col·laboració del personal de la casa i dels actors que intervenen en el dia a dia de la gestió municipal i han rebut estos canvis amb moltes ganes. Però crec que el balanç no seria real sinó assumirem que encara estem al principi del canvi i que hem de treballar de valent per a que els resultats d’aquest treball comencen a aflorar i es materialitzen”.

 

Exemple de Govern plural i cohesionat. Estem a la meitat del camí, i encara tenim moltes coses per fer, però avancem!

 

 

https://www.facebook.com/valenciaencomu/videos/515288305308181/

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.