Drets i Igualtat en Comú_05

Igualdad y derechos. AVACOS

 

ENTITAT: Associació Valenciana de VIH, Sida i Hepatitis (AVACOS-H)

 

TÍTOL DEL PROJECTE: PreVIHene

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i igualtat en comú

 

DESCRIPCIÓ

El programa Previhene es compon de tallers informatius i participatius per a previndre la infecció per VIH i treballar les actituds de discriminació i rebuig cap a les persones amb VIH.

L’alumnat que assistix als tallers té l’oportunitat de rebre informació bàsica sobre el VIH i altres ITS, les seues vies de transmissió i les estratègies de reducció de riscos per a evitar noves infeccions.

Atès que l’estigma social és el problema principal de les persones amb VIH a Espanya, part del taller es dedica a treballar els prejuís i les actituds de rebuig dels i les joves. Este treball d’actituds pretén no sols reduir la discriminació cap a les persones amb VIH, sinó també trencar barreres actitudinals que estan impedint fer una prevenció efectiva pel component fortament comportamental que comporta la reducció de riscos d’este virus.

La metodologia participativa pretén fer protagonistes a les i els joves en les seues decisions per a evitar i manejar situacions de risc en les seues vides.

S’oferixen materials preventius i recursos a què poden acudir en busca de més informació i ajuda, si ho necessitaren en el futur.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

200 joves entre 14 i 18 anys que cursen estudis de segon cicle de l’ESO, Batxillerat o FP en centres educatius de la Província de València.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

Centres educatius de la Província de València

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

La transmissió del VIH es produïx majoritàriament a través de relacions sexuals desprotegides amb persones que moltes vegades desconeixen tindre el virus, i a pesar dels avanços clínics en el tractament de la infecció, els esforços de prevenció no aconseguixen reduir la taxa de noves infeccions, que moltes vegades es detecten tardanament. A falta d’una educació sexual formal en molts centres educatius, els esforços per previndre esta infecció en joves poden tindre efectes positius en els pròxims anys respecte al nombre de nous diagnòstics.

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.