Drets i Igualtat en Comú_06

Igualdad y derechos. Brufol

 

ENTITAT: Associació Brúfol

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Viu L’Estiu Al Cabanyal

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i igualtat en comú

 

DESCRIPCIÓ

El projecte presentat consistix en la posada en marxa d’una escola d’estiu, durant la primera quinzena del mes de juliol, per als xiquets i xiquetes d’ètnia gitana procedents de Romania que viuen en el Barri del Cabanyal. El projecte serà dut a terme per l’Associació Brúfol, associació jove, però ja amb una trajectòria d’actuacions d’èxit en el barri.

“Viu l’estiu al Cabanyal” té com a objectiu principal la formació tant reglada com no formal dels xiquets i xiquetes romanesos del barri Cabanyal, entenent l’educació i l’oci com a ferramentes necessàries per a l’apoderament i integració dels i les menors en risc d’exclusió social.

L’espai per a la dita escola d’estiu serà la sala d’Infància (principalment) i altres espais (terrassa, aula d’informàtica) de l’espai La Col·lectiva, en la mateixa zona on viuen els xiquets i xiquetes a qui ens dirigim.

El projecte serà implementat per tres educadores i un equip de 5 voluntaris/as, tots i totes amb experiència educativa i social.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

La població destinatària són grups de xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys, d’ètnia gitana-romanesa. Són menors que viuen en la coneguda “zona zero” del Barri del Cabanyal, que porten al voltant de dos/tres anys vivint en el barri i amb importants carències educatives.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

València

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

Perquè possibilita millores en l’educació i integració dels xiquets i xiquetes d’ètnia gitana-romanesa del Cabanyal, i perquè respon a una demanda que ells i elles han sol·licitat: espais d’oci i formació per a xiquets/as. Així mateix, permet continuar establint relacions amb les famílies del barri, potenciant la seua integració i inclusió en el mateix i el seu apoderament com a ciutadanes de ple dret. Actuacions com les que proposem tixen xarxes i relacions molt necessàries en la zona més degradada del Cabanyal pel que creiem que este projecte mereix ser recolzat.

 

Tornar a la pàgina de resultats dels suports telemàtics

Comments are closed.