Drets i Igualtat en Comú_07

Igualdad y derechos. FAT

 

ENTITAT: Associació Famílies Alternatives de Transició de L’Horta Nord

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Itineraris Educatius de Transició

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i Igualtat en Comú

 

DESCRIPCIÓ

L’entitat ha posat en marxa, des de fa 5 anys, diferents Programes per a donar suport i resposta a diferents necessitats, em matèria de benestar social, en els col·lectius de família, menors y joventut; següent el Projecte que presentem, el que més necessita de recolzament i economia donada la donada l’envergadura que té, ja que són tres habitatges supervisats per a joves ex-tutelats i immigrants; una de les necessitats més apressants al costat de les moltes que pateix la nostra Comunitat Valenciana, que és la joventut i, en concret, els joves que han migrat d’altres països i necessiten poder acabar processos de maduració, de educació, processos vitals que asseguren la seva inclusió a la nostra comunitat, país o Comunitat Europea, però que donen suport el seu creixement i asseguren que els seus drets més bàsics com a ciutadans es vegin coberts, començant pel dret a tenir habitatge digne i menjar, educació i l’acompanyament i supervisió d’uns adults que puguin servir-los de referència en l’adquisició i desenvolupament normal de les seues pròpies capacitats …. que són moltes i molt riques.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Joves de 18 a 25 anys que han estat tutelats per l’Administració en la seva majoria immigrants i que al no tenir xarxes familiars de suport es veuen abocats a viure al carrer d’un dia per l’altre.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

València capital. Barri de Ciutat Vella.

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

Creiem que l’educació (formal i no formal, integral) dels joves és invertir en futur en una societat com la nostra, creiem que només pel fet que es troben en sòl espanyol són mereixedors de tot el respecte i dignitat, al marge de les causes, dramàtiques en la majoria dels casos, personals amb les que s’han hagut d’enfrontar per abandonar la seva terra i migrar a la nostra, i que per la nostra part es mereixen l’esforç d’acollir amb humilitat i afecte i no amb menyspreu i hostilitat a aquests joves que sol·liciten de la nostra part una mirada més acollidora i més humana que pugui acompanyar el procés d’autonomia i emancipació.

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.