Drets i Igualtat en Comú_08

Igualdad y derechos. Iniciatives Solidàries

 

ENTITAT: Iniciatives Solidàries

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Escolarització compartida: Una oportunitat davant del fracàs escolar

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i igualtat en comú

 

DESCRIPCIÓ

Este programa consistix en l’escolarització compartida entre centres d’Educació Secundària i els centres formatius d’Iniciatives Solidàries, per a previndre l’abandó escolar i l’absentisme. A través de l’adaptació del currículum acadèmic, combinant matèries pròpies de l’educació secundària amb la participació en tallers prelaborals, culturals i de desenvolupament personal, tot això en el marc de l’educació reglada, sent avaluats els progressos dels i de les joves de manera conjunta entre els IES i l’entitat.

El currículum té un caràcter viu i flexible, que cada curs s’adapta a les motivacions i necessitats del grup, prioritzant l’àmbit de l’experiència i d’aplicació a la vida quotidiana, seguint sempre una metodologia centrada en la persona, en el reforç, la confiança i l’acceptació incondicional.  

El programa es desenvolupa en nous escenaris i planteja continguts nous que trenquen les dinàmiques de rebuig cap a la formació, obrint així una bretxa a través de la qual aconseguir la motivació dels i de les joves.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Menors en situació d’alt risc d’exclusió social, de 14 a 16 anys, que per diferents dificultats d’origen social, familiar, econòmic etc. són absentistes crònics, amb greu retard d’aprenentatge, que han desenvolupat un fort rebuig de la dinàmica escolar.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

Centre de Dia d’Inserció Sociolaboral de Menors ACOLLIDA. Torrefiel

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

Des dels seus orígens el projecte ha sigut creat a l’empara de la reflexió, discussió, i revisió conjunta dutes a terme per l’administració pública i el teixit social i educatiu.  Es tracta d’una oportunitat brindada a menors, però també d’una oportunitat brindada al sistema educatiu per a atorgar noves alternatives i propiciar la incorporació de noves lectures a les situacions de fracàs. Un espai educatiu d’estes característiques permet dibuixar una realitat diferent. El programa part de les necessitats dels joves i dels interessos del sistema educatiu creant xarxes.

 

Tornar a la pàgina de resultats dels suports telemàtics

Comments are closed.