Drets i Igualtat en Comú_09

Igualdad y derechos. LAMBDA

 

ENTITAT: Lambda

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Jornades Bi

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i igualtat en comú

 

DESCRIPCIÓ

La bisexualitat és de totes les orientacions sexuals la més desconeguda i la que menys atencions ha rebut, dins inclús dels col·lectius LGTB.

Per això, i tenint en compte que enguany 2016 és l’Any de la Visibilitat Bisexual en la Diversitat, organitzar unes jornades sobre bisexualitat resulta ser necessari i idoni.

Estes Jornades Bi tindran un caràcter informatiu, formatiu i de debat, on es donarà a conèixer què és realment la bisexualitat lluny de tots els mites que l’emboliquen i que configuren en l’imaginari social una imatge negativa d’ella, es tractaran les seues necessitats intrínseques i mal ateses o ignorades en àmbits tan fonamentals com la salut, l’educació i qüestions socials i es crearà un espai socialitzador i segur per a les persones bisexuals.

Tenint en compte que la bisexualitat és una orientació que poden compartir hòmens i dones bisexuals, transsexuals, persones transgènere i intersexuals, en estes jornades es treballaran qüestions de gènere d’acord amb les necessitats de cada grup, aconseguint d’esta manera generar canvis socials i polítics que atenguen encertadament a cada un dels grups que engloben esta diversitat.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Les jornades es destinen al conjunt de la població, ja que el seu objectiu principal és visibilitzar i donar a conèixer la realitat Bisexualitat, donant cabuda a persones bisexuals, activistes LGTB, membres de partits polítics, professionals de la salut, agents de canvi social i públic en general.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

Ciutat de València, els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2016.

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

Este projecte mereix ser recolzat perquè les persones bisexuals es troben desateses socialment, en molts casos pel fet de no conèixer la seua existència.

Visibilitzar la bisexualitat, mostrar què és i què necessita, acabar amb les fòbies que l’agreden, el binarisme i els rols de gènere imperants abusius i irracionals, és fonamental tant per a les persones que integren este col·lectiu com per al conjunt de la societat, perquè una societat desconeixedora, injusta i intolerant no és una bona societat.

 

Tornar a la pàgina de resultats dels suports telemàtics

Comments are closed.