Drets i Igualtat en Comú_10

Logo2014_Web_XL

 

ENTITAT: Associació Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Escola de Família / Escola de Família

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Igualtat i drets en Comú

 

DESCRIPCIÓ

El projecte busca facilitar i promoure la participació de les famílies en l’educació dels seus fills/as i, al mateix temps, oferir suport i formació a estos/as i als seus fills/as per a afrontar les diferents dificultats que es presenten en el dia a dia junt amb la col·laboració dels centres escolars.

El present projecte aborda 4 eixos d’intervenció:

  1. Pla d’acció tutorial individual amb famílies.
  1. Desenvolupament d’habilitats i competències Bàsiques socials i educatives en les famílies.
  1. Desenrotllament de competències bàsiques escolars i suport educatiu en lectura, matemàtiques, ciències i valencià.
  1. Assessoria Psicològica Individual, familiar i formació de grups de suport.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Famílies immigrants i/o d’origen immigrant de València.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

Seu a València. C/ Marcelino Giner , núm. 9, baix esquerra, 46020.

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

El projecte va dirigit a fomentar la integració i inclusió social de les famílies immigrants i/o d’origen immigrant per mitjà del conjunt d’activitats que es presenten.

El projecte aborda activitats per a la participació del conjunt de membres de la família.

Actualment, el valencià suposa una competència tant a nivell acadèmic com a nivell social i per mitjà del reforç escolar d’esta competència es pretén promoure i facilitar la integració de les famílies i dels seus fills i filles.

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.