Drets i Igualtat en Comú_11

Igualdad y derechos. Viento del puebo

 

ENTITAT: Fundació Viento del Pueblo

 

TÍTOL DEL PROJECTE: Projecte d’emancipació integral de la joventut

 

LÍNIA D’ACCIÓ: Drets i igualtat en comú

 

DESCRIPCIÓ

Es pretenen impulsar accions innovadores, que fugen de programes antiquats sense molt èxit, a través de garantir la participació contínua de joves que per la seva situació de pobresa tenen gran dificultat en la participació en programes assistencials tradicionals. Aquest projecte es divideix en les següents àrees: educació, ocupació, vivenda i oci i temps lliure.

  1. EDUCACIÓ

La reinserció del/a jove al sistema educatiu reglat com a mecanisme de re-socialització i aportació d’ocupació futura.

Activitats principals: Servei de formació (preparació als estudis) i Servei d’assessorament i defensa educativa

  1. OCUPACIÓ

Promoure processos integrals de formació, informació, orientació professional i seguiment a lo llarg de tot el procés.

Activitats principals: Banc del temps, acompanyament laboral i assessorament d’ocupació

  1. VIVENDA

Pretén generar programes en matèria de vivenda orientats a promocionar la emancipació dels/les joves.

Activitats principals: Creació pis d’emancipació i Servei d’assessorament al lloguer

  1. OCI I TEMPS LLIURE

La creació en el/la jove d’una cultura responsable i temps lliure mitjançant la participació en diverses activitats que es contemplen.

 

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Aquest projecte, en consonància amb l’exposat, estableix com a col•lectiu principal beneficiari a les persones menors de 30 anys en situació de pobresa. Especialment aquelles que pateixen situacions afegides d’exclusió.

 

LLOC ON ES DESENVOLUPA EL PROJECTE

A la Comunitat Valenciana i especialment a la ciutat de València

 

PER QUÈ MEREIX SER RECOLZAT AQUEST PROJECTE

A la Comunitat Valenciana, el tema de la integració de joves en situació d’exclusió està molt poc estudiada i a penes es dediquen recursos per a dit col·lectiu. A més en l’àmbit legal encara que existeix un decret que fa referència als pisos d’emancipació per a majors de 18 anys, aquest no ha sigut desplegat per falta de recursos econòmics.

Aquest projecte és molt nou ja que a més de posar en marxa un habitatge per a joves sense recursos també es van a realitzar diverses activitats per a ajudar en el procés d’emancipació.

 

Tornar a la pàgina de projectes

Comments are closed.