El Ple demana una reforma urgent de la Llei d’arrendaments i aprova una bateria de mesures per a frenar l’augment dels lloguers i protegir a inquilins e inquilines

 

L’Ajuntament de València es dirigirà al govern de l’Estat per a demanar una reforma legal amb caràcter d’urgència de la Llei d’Arrendaments Urbans amb l’objectiu de protegir als inquilins i inquilines, d’acord amb la moció aprovada en el Ple del mes de març. 

 

María Oliver, com a regidora de Vivenda, ha defensat la moció subscrita pels portaveus dels grups que formen part del Govern de la Nau. En la seua intervenció ha analitzat “el creixent i indiscriminat augment dels lloguers com a conseqüència d’una Llei d’Arrendaments Urbans que ha desprotegit als inquilins”. Ha parlat de “bambolla de lloguers” propiciada pel nou marc legal, “una situació que es dóna perquè s’ha permès el canvi d’una llei Estatal i en la qual, com sempre, paga el més feble”.

 

Oliver ha assenyalat que “l’oferta de lloguer en la ciutat s’ha reduït quasi un 60% en tres anys”, al mateix temps que es produïa un augment generalitzat dels preus que ha tingut com a conseqüències l’expulsió de veïns en alguns barris, “amb un efecte dominó en altres barris”. La regidora s’ha referit a propostes de la moció tals com allargar la durada dels contractes de tres a cinc anys, establir una limitació a l’augment dels preus entre contracte i contracte, lligar els augments del lloguer a l’IPC i l’establiment de preus de referència, declarar zones saturades o fomentar la creació d’un parc d’habitatge social. Tot açò partint de la reforma del marc legal estatal que estableix la Llei d’Arrendaments Urbans.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.