El regidor Jordi Peris, assisteix a la reunió de la junta directiva de RECI

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Jordi Peris, ha assistit a la reunió de la junta directiva de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI en castellà), celebrada a Logronyo, la primera de les cites després del canvi en els governs municipals després de les passades eleccions municipals.

JORDI PERIS: “LA INNOVACIÓ HA DE BASAR-SE EN EL RESPECTE ALS DRETS DE LES PERSONES I EL BÉ COMÚ”

La nova junta directiva té ara representació de regidors de partits progressistes i candidatures municipalistes que, des del 24 de maig, governen en ciutats com Madrid, Saragossa, Barcelona, Osca, A Corunya, València i Castelló, totes elles presents en la reunió.

Tal com ha explicat Jordi Peris, “un objectiu comú de totes estes ciutats és posar les tecnologies al servici de la ciutadania, de la defensa dels drets i de la lluita contra la desigualtat”. “La modernització de les ciutats –ha afegit- ha de fer-se des de la convicció que les persones són la prioritat de l’acció municipal”

Com és conegut, 65 ciutats integren la RECI, amb l’objectiu d’intercanviar experiències, treballar conjuntament per a desenvolupar un model de gestió sostenible i millorar la qualitat de vida de la gent, incidint en aspectes com l’estalvi energètic, la mobilitat sostenible, l’Administració electrònica, l’atenció a les persones o la seguretat. En este sentit, s’articula com una xarxa d’intercanvi de projectes, experiències i bones pràctiques.

Es considera ‘ciutat intel·ligent’ aquella que promou la utilització i l’aplicació dels avanços tecnològics per a la millora dels servicis que la ciutadania necessita, des de la gestió del trànsit fins als servicis socials. L’objectiu final seria saber pràcticament en temps real allò que ocorre en la ciutat i, després d’interpretar les dades, tindre la capacitat de generar els mecanismes d’actuació necessaris per pal·liar qualsevol problema o incidència.

“Gran part del treball de la nova regidoria d’Innovació i Gestió del Coneixement, que està en estos moments reorganitzant-se –ha explicat el regidor- consisteix en convertir la innovació en un eix transversal i bàsic de tota l’acció municipal”. En estos moments s’estan establint els gran eixos d’actuació per a la legislatura i estudiant la viabilitat de projectes d’estalvi d’energia, contra la pobresa energètica i de mobilitat sostenible, entre uns d’altres.

“La innovació o el terme ciutat intel·ligent solen vincular-se al terreny de l’empresariat o a un tipus de progrés entès de forma majoritàriament ‘economicista’, però el desafiament dels nous ajuntaments és convertir-les en eines per a la transformació social”.

La sobirania alimentària, la lluita contra la pobresa energètica, el desenvolupament del govern obert, el foment de la participació ciutadana, la mobilitat sostenible, l’atenció a les persones i l’economia de les prestacions són, entre uns altres, camps en els quals l’aposta per la ciutat intel·ligent ofereix grans possibilitats i eines, inclòs l’accés a fonts de finançament europees.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.