Jordi Peris, regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal es reunix amb representants de la Federació Valenciana d’Associacions Veïnals i visita Orriols junt amb les entitats i els veïns del barri.

El regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal es reunix amb representants de la Federació Valenciana d’Associacions Veïnals i visita Orriols junt amb les entitats i els veïns del barri.

JORDI PERIS: “LA POLÍTICA MUNICIPAL NO ES POT FER SENSE LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA”

photo_2015-09-23_14-14-10

El regidor de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Jordi Peris, es va reunir ahir amb María José Broseta, Ana Cantero i Francisco Albert, presidenta, tresorera i secretari, respectivament, de la Federació Valenciana d’Associacions Veïnals (AAVV). El regidor va esbossar les línies principals d’actuació de l’ajuntament en matèria de participació ciutadana, un terreny pràcticament abandonat per l’anterior corporació, així com la situació actual de la regidoria, sense a penes recursos, situació que serà pal·liada en els pressupostos de 2016.

La Federació va plantejar diverses reivindicacions històriques de les AAVV, que l’ajuntament ha arreplegat en el seu programa d’actuació, com la necessitat d’espais veïnals en els barris, la modificació del reglament de participació i la reforma de les juntes municipals de districte, que són els espais més pròxims a la ciutadania. La dita reforma ja ha començat per part de l’ajuntament i començarà aplicar-se en la primera reunió de les Juntes, al començament d’octubre. L’objectiu és la seua democratització per a convertir-se, a curt termini, en espais de participació i decisió ciutadana, on els i les veïnes tindran veu i vot.

En la reunió es va acordar que la Federació presentarà les propostes d’inversió per districtes així com un llistat de les necessitats dels barris que s’elevaran a les Juntes Municipals, a fi d’establir les prioritats pressupostàries. Igualment es va informar de que el Consell Social de la Ciutat es va a convocar al novembre amb la intenció de dotar-li de contingut real, organitzant grups de treball amb caràcter consultiu i propositiu.

Posteriorment, a Orriols, i complint el programa de visites anunciat, Jordi Peris es va reunir amb veïns i veïnes del barri i amb representants d’associacions i entitats com l’Assemblea d’Aturats i Aturades d’Orriols-Torrefiel, el Centre Cultural Islàmic, València Acull i Orriols Conviu, entre altres. La primera part de la trobada es va centrar en els reptes de la participació ciutadana, referendant Peris el compromís de l’ajuntament en este sentit i arreplegant les aportacions que es van fer, a fi de construir amb la ciutadania els canals i els processos de participació. El projecte Orriols Conviu es va presentar com un exemple de bones pràctiques, a partir del qual continuar construint la participació en el barri.

En la segona part de la reunió, els assistents i les assistentes van plantejar algunes de les necessitats d’Orriols, com la millora dels servicis de neteja, la situació del solar de l’ermita, l’imprescindible augment de la inversió municipal per a dotar al barri de servicis i infraestructures dels què ha mancat històricament o l’aposta per la convivència en un barri amb una gran riquesa intercultural. Jordi Peris continuarà les visites als barris a Natzaret, dimarts que ve 29, i a Malilla el 6 d’octubre.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.