La ciudadania pot decidir amb 7 millions d’euros del pressupost municipal el seu model de ciutat

 

La consulta a la ciutadania perquè s’involucre, de nou, en les decisions que pren el govern municipal, participe i decidisca inversions que es realitzaran a la ciutat i al pobles de València durant l’any 2018 comença el pròxim dia 18. Entre les principals novetats de la tercera convocatòria d’este procés participatiu, #decidimVLC, destaquen que els projectes poden estar vinculats a un espai concret o una zona més amplia. Inclòs poden afectar tota la ciutat, amb una quantía màxima de 7 milions d’euros, que és el pressupost total destinat a esta iniciativa. Les propostes d’inversió poden ser presentades per la ciutadania i també per l’Ajuntament.

 

La regidora delegada de Participació Ciutadana, Neus Fábregas, ha donat a conèixer les bases reguladores d’este procés participatiu, que s’han aprovat a la Junta de Govern Local amb el nom de “Consulta Ciutadana d’inversions per a la ciutat i els pobles de València, perquè els projectes no s’han d’ajustar a un área geogràfica concreta com passava en les dos anteriors convocatòrias en las quals només es podien presentar propostes per al districte”.

 

“En esta ocassió, si hi ha ciutadania que vol pensar en un entorn pròxim i vol presentar una proposta per eixe espai podra fer-ho, però també tindra cabuda altres propostes més amples que afecten a diferents barris o al conjunt de la ciutat”, ha manifestat la regidora.

 

Pel que fa a les fases del procés, del 18 d’octubre al 8 de novembre es podran presentar els projectes amb el recolçament que precisen (100 avals, en el cas de ser impulsat per la ciutadania, o de 200 si es tracta d’una iniciativa del Ajuntament”. Del 9 al 30 de novembre es durà a terme la valoració tècnica, jurídica i econòmica. I del 1 al 15 de desembre la ciutadania votarà.

 

A este respecte, els vots seran individuals i podran donar suport aquelles propostes valorades com viables pels servicis tècnic fins esgotar el pressupost total disponible, els 7 milions esmentats.

 

Per últim, la regidora ha parlat dels agents socials com a eina de transmissió per a impulsar la participació a este consulta ciutadana per a decidir inversions que començaran a executar-se a en 2018, i ha destacat l’objectiu de la present convocatòria de decidimVLC que és “començar a pensar un model de ciutat, amb un concepte global”.

 

“I amb eixe repte -ha conclòs. encetem este procés participatiu, que també té un caràcter intern, ja totes les regidories poden presentar projectes per a la ciutat i els pobles de València per rebre el suport de la ciutadania”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.