La Diputació participa en l’engegada del Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat

 

 

“Tots els valencians tenen dret a participar en la vida política, econòmica, cultural i social de la Comunitat Valenciana”, resa l’article 9.4 de l’Estatut d’Autonomia. Conscients d’açò, la Diputació de València, a través de la delegació de Transparència liderada per Roberto Jaramillo, ha participat en la constitució del Consell de Participació Ciutadana promogut pel Consell.

 

Un dels objectius prioritaris d’ambdues administracions és fomentar la participació social com a mecanisme d’integració i millora de la qualitat de vida democràtica. D’aquesta forma, amb aquest nou ens de nivell autonòmic els ciutadans es converteixen en actors a l’hora d’elaborar les polítiques públiques de la ciutat.

 

Exigència de paritat

 

La representació de la societat civil ronda el 75% en aquest consell, incloent al teixit associatiu, consells sectorials, ajuntaments, diputacions i universitats, mentre que la Generalitat compta amb el 25% restant. En total, està format per 43 membres, dels quals 14 representen entitats ciutadanes, 17 a consells o organismes de participació social, i 10 procedeixen de l’administració de la Generalitat. A més, la presidència recau en el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, i la vicepresidència és gestionada per la secretària autonòmica de Transparència, Zulima Pérez.

 

D’altra banda, es contempla la introducció de diversos elements, com l’exigència de paritat en la composició de l’òrgan, així com l’establiment d’una estructura de funcionament més àgil amb la possibilitat de crear comissions tècniques i grups de treball.

 

Nova Llei de Participació Ciutadana

 

El Consell de Participació Ciutadana naix com un òrgan col·legiat, un espai de debat i participació del conjunt d’institucions de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de que aquestes debaten i col·laboren en el disseny de les polítiques públiques. Com a tasca fonamental, comença així un procés de diàleg i reflexió per a elaborar la proposta de la futura Llei de Participació i Suport a l’Associacionisme. Tot açò és fruit de l’exigència de la societat civil valenciana, que reclama una major participació i transparència en els assumptes públics, la qual cosa fa necessari un nou enfocament en el disseny d’aquest òrgan de caràcter consultiu.

 

Imagen

Bookmark the permalink.

Comments are closed.