La formulació de l´estratègia per al Cabanyal/Poblats Marítims inclouirà un procès de participació ciutadana

D’acord amb les bases del concurs convocat per a la formulació de l’Estratègia Integrada per al Cabanyal/Poblats Marítims, la qualitat dels processos de participació ciutadana que es proposen serà un dels elements clau a considerar. El que ix a licitació en estos dies no és l’estratègia en si, sinó el procés i la metodologia que haurà de conduir a la seua formulació. Les dates són les necessàries per a poder començar a treballar al setembre i accedir a la convocatòria de fons europeus.

 

El compromís adquirit per l’Ajuntament amb les entitats, plataformes i associacions de veïnes i veïns del barri Cabanyal d’iniciar un procés de rehabilitació del barri ha implicat realitzar esforços de diversa índole, com la derogació del PEPRI, la constitució de la Comissió del Cabanyal i la posada en marxa d’un pla de xoc; així com la busca de fons procedents de distints organismes per a emprendre un pla integral de rehabilitació.

El barri i els seus habitants han patit molt al llarg de les últimes dècades. El nostre objectiu és emprendre accions concretes que milloren la qualitat de vida dels seus habitants; açò implica realitzar un exercici de planificació i comptar amb els recursos necessaris.

En la reunió mantinguda per Jordi Peris amb el Subdirector de Fons Comunitaris del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques es va informar que la convocatòria d’Actuacions Integrades de Desenvolupament Urbà Sostenible es publicaria a mitjan setembre, donant un termini fins mitjan d’octubre, per a presentar les possibles propostes.

És una convocatòria a què accedeixen directament les entitats locals i finança actuacions de caràcter integral com a infraestructures, vivenda, patrimoni, cultura, mobilitat, medi ambient i cohesió social. Per eixe motiu, es va considerar que era una convocatòria adequada per al barri del Cabanyal / Poblats Marítims

Per a accedir als fons cal formular una estratègia integrada d’intervenció. El programa operatiu que regirà la convocatòria va ser aprovat a finals de juliol, la qual cosa fa preveure que la convocatòria isca publicada, efectivament, al setembre. El total de fons disponibles per al conjunt de la Comunitat Valenciana ascendix a uns 120 Milions d’euros.

 

Sobre el concurs públic

La formulació d’un projecte per a accedir a fons europeus és una tasca tècnicament complexa. La fundació INNDEA és l’entitat municipal que més experiència té a l’hora d’accedir a finançament europeu. Per això es va optar per convocar-lo a través d’ella.

El que ha eixit a licitació no és la presentació de l’estratègia en si, sinó el contracte per a dur a terme la formulació de l’estratègia tenint en compte el punt de vista dels diversos actors implicats (agents socials, entitats veïnals, servicis municipals, etc.).

El que presenten els licitadors en la convocatòria que acaba el 14 d’agost no és l’estratègia com a tal, sinó la metodologia per a elaborar i formular l’estratègia; treball que haurà de començar al setembre i que haurà de regir-se per dos criteris principals: integralitat i participació ciutadana.

Des de l’ajuntament s’és conscient que el mes d’agost no és un mes bo, però allò que s’ha estret de les dates ve determinat pels terminis de la convocatòria dels fons europeus que eixirà al setembre. Les dates són les necessàries perquè l’equip treballe efectivament durant el mes de setembre i puga entrar en la convocatòria de fons europeus per a Actuacions Integrades de Desenvolupament Urbà Sostenible. En cas contrari, el risc de perdre els fons seria gran.

Els criteris que s’establixen per a adjudicar el contracte inclouen, a més a més del preu, són els següents: 1) Experiència de l’equip de treball en finançament europeu i el seu coneixement d’El Cabanyal/Poblats Marítims; 2) Qualitat tècnica de la proposta metodològica; 3) Qualitat dels processos de participació i implicació de la ciutadania en la formulació de l’estratègia.

 

Qüestions addicionals

Des de l’Ajuntament, Jordi Peris afirma que “ens trobem en un moment crucial per a la ciutat de València en el que és necessari aprofitar les opcions en matèria de finançament local que ha posat en marxa Brussel·les. Per això es va optar per realitzar un concurs públic en què es poden presentar entitats, col·lectius, empreses o professionals, amb una proposta sobre la metodologia per a la formulació de l’estratègia”.

Sobre el paper de les entitats amb representació en el barri, les associacions i plataformes, aclarix que el seu paper serà protagonista. Es comptarà amb les seues opinions i propostes en l’elaboració de l’estratègia. El criteri de la participació és central en les bases de la convocatòria perquè es considera que les i els veïns, els comerciants, les organitzacions, els professionals, les universitats i altres actors de la ciutat poden i han d’aportar en este procés.

En eixe sentit, la formulació de l’estratègia pretén ser un punt d’arrancada d’un procés a mitjà i llarg termini. “La participació ciutadana ni comença ni acaba amb la formulació d’esta estratègia, sinó que haurà de ser un element central al llarg de tot el seu desenvolupament”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.