La regidoria de Participació dona resposta a una reivindicació veïnal històrica amb la creació de tres noves Juntes de Districte als pobles de València

 

 

Amb la finalitat d’avançar cap a una vertadera descentralització, es posa en marxa el procés per a la creació de tres noves Juntes Municipals, una per als pobles del Nord, una altra per als del Sud i una tercera per als pobles de l’Oest.

 

El regidor delegat de Participació i Acció Veïnal, Jordi Peris, va presentar una moció el 19 de maig de 2017, per a iniciar les actuacions i procedir a la modificació puntual del Reglament Orgànic del Govern i Administració de l’Ajuntament de València, aprovat per acord del ple de 29 de desembre de 2006.

 

“Es tracta d’una reivindicació històrica dels pobles de València. La creació de noves Juntes permetrà aconseguir una major representació i participació ciutadana, mantenint la singularitat i qualitat de vida pròpia d’un poble”, segons ha explicat el regidor Jordi Peris.

 

A partir del 31 de maig, i durant un mes, s’obri un període de consulta pública, previ a l’elaboració del projecte de modificació del reglament, a fi de demanar l’opinió dels veïns i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. En este període de consulta es plantejaran diverses qüestions com ara quins problemes hauria de solucionar la modificació del Reglament; si consideren necessària i oportuna la modificació; objectius que hauria de perseguir; i per últim, se’ls ofereix als particpants la possibilitat de plantejar alternatives.

 

Els suggeriments sobre este tema s’hauran de dirigir al Servei de Descentralització i Participació Ciutadana, i podran presentar-se per Registre d’Entrada o bé, per correu electrònic a la següent adreça (participacionciudadana@valencia.es) , identificant-se amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu nombre de D.N.I., N.I.F. o qualsevol altre document identificatiu.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.