L’Ajuntament abarateix les tarifes de les Escoles Infantils Municipals

 

L’Ajuntament de València atén la petició de les famílies i redueix les tarifes de les escoles infantils municipals. Des de la Regidoria d’Educació s’ha aconseguit una millora en les condicions per a les famílies, que pagaran menys diners al no incloure’s l’import del menjador en el cànon general. A més, també es beneficia a les empreses amb els nous canvis, ja que es baixa el cànon d’accés a la licitació.

 

“La nostra vocació és estendre el model de gestió directa amb preus assequibles en la xarxa d’escoles infantils”, ha dit la regidora d’Educació, Maria Oliver, qui ha comunicat que les tres escoles infantils de gestió directa municipal tindran ara un cost de matrícula de 27,36 euros i deu mensualitats de 34,16 euros. Així, seran “més econòmiques que les de gestió indirecta o les privades”, ha declarat la regidora.

 

Les quanties del cànon que han de pagar les adjudicatàries de les noves concessions s’han replantejat atenent a criteris objectius com ara el nombre d’aules autoritzades de les escoles infantils, el nivell d’ocupació actual (ràtio), la infraestructura i dotació del centre i la zona o barri d’ubicació de l’escola infantil, a més de la situació econòmica d’estes empreses concessionàries.

 

Esta iniciativa és fruit de l’acord constituent del Govern de la Nau, que arreplega el compromís per una educació gratuïta a partir dels 0 anys, així com l’establiment d’una xarxa pública d’escoles infantils. Maria Oliver ha expressat que “com a Ciutat Educadora, per a nosaltres sempre ha sigut una prioritat facilitar l’accés a l’educació infantil al major nombre de menors, també com una forma de valoritzar i repartir la cura, una de les principals reclamacions del moviment feminista”. En eixe sentit, des de la Regidoria d’Educació s’han realitzat alguns canvis respecte a les condicions dels plecs d’accés a les escoles infantils.

 

“Els canvis en els plecs són per a disminuir el cost de matriculació per a les famílies. En traure la concessió del servici de menjador i no incloure-ho en el cànon s’abarateix el preu que les concessionàries cobren per cada alumne”, ha declarat Maria Oliver. En les anteriors condicions dels plecs de les escoles infantils no es permetia a les empreses efectuar cobrament a les famílies pel servici de menjador, especificant-se en els mateixos que estava pagat per les empreses i oferint-se com un servici ‘gratuït’ per a les famílies.

 

Al llarg d’estos anys de concessió, s’ha observat que “este sistema no és rendible”. Segons Oliver, “moltes famílies no desitgen deixar els seus fills i filles al menjador i han reclamat que se’ls reduïsca la tarifa escolar”, la qual cosa no era possible ja que les clàusules dels plecs no ho permetien. Una situació, que com ha dit la regidora, “ha sigut causa permanent de confusió i conflicte”.

 

A més, “les empreses, per a compensar el cost que els genera el manteniment del menjador, han estat aplicant tarifes escolars molt elevades en les escoles municipals, la qual cosa ha generat una fugida important d’alumnat a altres escoles privades de la zona amb tarifes més competitives”.

 

Una altra conseqüència ha sigut la baixada de ràtio escolar, que afecta, per estes causes, a 6 de les 9 escoles infantils municipals de gestió indirecta, que mantenen menys del 70 % d’ocupació real. Tres d’elles estan per sota del 50 % d’ocupació.

 

A més, s’han efectuat diversos estudis econòmics, en els que s’ha conclòs que en la majoria de les escoles s’ha produït una reducció del cànon municipal. “Esta significativa baixada de les tarifes escolars afavorirà la matrícula en les escoles municipals i donarà un servici que es diferencie de l’oferta privada, més d’acord al plantejament d’escola pública que es vol defensar”, ha dit Oliver.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.