L’Ajuntament i la Càtedra Govern Obert van presentar sis eines per l’apoderament ciutadà

 

La Càtedra Govern Obert, impulsada per la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana i la Universitat Politècnica de València, va presentar el 22 de febrer, al Palau de Cervelló, l’Informe d’Identificació i Caracterització d’Iniciatives de Dades Generades per la Ciutadania (DGC).

 

El treball desenvolupat per la càtedra Govern Obert amb el suport de la regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana es va exposar a l’Informe d’Identificació i Caracterització d’Iniciatives de Dades Generades per la Ciutadania (DGC), un document útil tant per a la ciutadania i els col·lectius socials que vulguen posar en marxa o millorar les seues iniciatives DGC, com per a l’Administració a l’hora de fomentar i fer valdre este tipus d’iniciatives. Amb este treball es vol entendre millor i aprofitar els recursos que les ciutadanes i ciutadans estan generant de manera altruista per a contribuir al seu apoderament i d’esta manera augmentar la seua capacitat d’influència en les decisions col·lectives sobre aquells temes que els afecten.

 

Este informe de la càtedra Govern Obert busca aportar llum i aprendre de què parlen i com s’estan generant estes dades des de la ciutadania per així poder aportar les millors eines que garantisquen el procés d’apoderament. Per això, s’arreplega quin ha sigut la metodologia emprada i el procediment tècnic, encara que la finalitat no siga purament academicista.

 

“Les Iniciatives de Dades Generades per la Ciutadania presenten un gran potencial com a eines d’apoderament ciutadà i és per això que des de la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana i la Càtedra Govern Obert ens plantegem la necessitat d’aprofundir en elles contextualitzant el seu estudi en el marc del País Valencià”, ha declarat la regidora Neus Fàbregas Santana.

 

Esta necessitat es veu reforçada per la quasi completa absència d’estudis o anàlisis d’este tipus d’iniciatives en el context europeu. El citat informe arreplega la recerca realitzada per “Fent Estudi” per a la càtedra, aportant una primera aproximació sobre la qual seguir treballant i aprofundint. Les presentacions tenen un format permeable a la comunicació entre les creadores i creadors de les eines i la ciutadania que és qui les utilitzaran. En estes moments la Càtedra Govern Obert té 6 projectes en estat avançat i són els que es presentaran:

 

• Desenvolupament versió 2.0 d’un assistent virtual en Telegram (xat bot) per a l’accés a informació financera i pressupostaria dels ajuntaments. La seua finalitat és la de reduir la distància entre ciutadania i les dades publicades per les Administracions Públiques, proposem avançar en la publicació d’informació a través de sistemes de missatgeria instantània.

 

• Disseny i implementació d’un sistema automàtic de classificació de missatges intercanviats entre la ciutadania i l’Ajuntament de València per a la definició conjunta de la política pública de transparència i dades obertes.

 

• Desenvolupament d’un bot en Telegram per a l’anàlisi de lletres de cançons de caràcter misogin (misOFF). Projecte realitzat juntament amb Les Naus, la Universitat de València i l’IES Malilla. Amb este projecte volem involucrar a la població més jove en l’obtenció de dades útils per al seu desenvolupament ciutadà.

 

• Migrador. Es busca recopilar les dades disponibles entorn de la situació de la població estrangera que resideix a València, per a així contextualitzar, facilitar la comprensió d’este fenomen per part de la població en la ciutat.

 

• L’ontologia dels plenaris. Ha sigut desenvolupada de la mà del projecte de definició d’un estàndard obert per a la informació dels plenaris municipals, que el seu objectiu és facilitar l’accés de la ciutadania a la informació que serveix de base en els processos de presa de decisió dels assumptes que afecten les seues vides. Per la seua banda, l’ontologia es converteix en l’eina principal que analitza, classifica i etiqueta de manera uniforme i organitzada esta informació.

 

• Sistema presencial de vot electrònic confidencial. Actualment, en fase de desenvolupament a través de tecnologies de codi obert. El prototip sobre el qual es basa esta solució ha sigut emprat com a prova en “DecidimVLC” i tant la regidora Neus Fàbregas Santana com l’alcalde Joan Ribó van poder simular el seu vot en els pressupostos participatius.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.