L’Ajuntament i la Generalitat estudien mesures per a augmentar i millorar el parc de vivenda

 

Amb l’objectiu de millorar la coordinació institucional en matèria de vivenda en la ciutat de València,  s’han reunit la regidora de Vivenda, Maria Oliver, i la directora general d’Habitatge de la Generalitat Valenciana, Rebeca Torró, en la Ciutat Administrativa Nou d’Octubre. Una reunió on s’ha constatat la insuficiència del parc públic municipal i la necessitat de crear un registre únic i coordinat de persones demandants, per tal de possibilitar una vivenda assequible, digna i adequada a un nombre major de persones.

 

El Pla de Vivenda de la ciutat contempla la necessitat de millorar la coordinació institucional, tant tècnicament com en matèria de subvencions, entre els diferents nivells de l’administració pública valenciana. Un pla en el qual es contempla la problemàtica de l’oferta de vivenda social que, a més d’insuficient, es troba dispersa en diversos serveis i societats.

 

El parc públic municipal de vivenda està format per les 320 vivendes del Servici de Patrimoni (que inclou 200 del barri del Cabanyal pendents de rehabilitar); altres 100 vivendes de Benestar Social; 3 del Servei d’Innovació; i 600 més d’AUMSA. Els perfils i criteris d’adjudicació d’este parc municipal són de diferents tipus: habitatges protegits, socials o patrimonials.

 

L’objecte de la reunió entre Oliver i Torró ha sigut abordar la creació d’este registre únic, que aglutine persones amb necessitat de vivenda, amb o sense necessitat d’acompanyament. A més, la idea és fusionar els diferents registres ja existents, com són el Registre de demandants de lloguer social o el Registre Municipal de Demandants de Vivendes de Protecció Pública, entre d’altres.

 

Este registre arreplegarà també els interessos de cada llar amb claredat (ja siga vivenda social, vivenda buida mobilitzada, vivenda de protecció en lloguer o en venda, allotjament dotacional, etc.) i farà ús de les dades estadístiques. Al mateix temps, es crearà un formulari unificat i es definiran els procediments de publicitat per a arribar al màxim de famílies amb este dret.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.