L’Ajuntament multiplica per cinc el pressupost i quadruplica els mitjans per fer front a l’absentisme escolar i evitar la sea judicialització

 

Aconseguir la plena escolarització i la reducció de l’absentisme escolar en l’educació obligatòria, evitant al mateix temps la judicialització d’un problema que a València suposa l’abandó escolar del 23% de l’alumnat, és l’objectiu del Programa d’Absentisme Escolar Municipal (PAEM), que ha presentat la regidora d’Educació, María Oliver, i que es posa en pràctica amb caràcter immediat després d’haver-se multiplicat per cinc el pressupost econòmic i per quatre els mitjans humans.

 

“Amb el programa d’Absentisme Escolar Municipal l’Ajuntament de València va redoblar el seu treball per a desjudicialitzar l’absentisme en la nostra ciutat, on tenim unes taxes molt grans que estan per sobre de la mitjana de l’Estat espanyol. S’ha fet un gran esforç econòmic multiplicant per cinc el pressupost, de 65.000 euros a 334.000 euros, i multiplicant per quatre el personal que dedicarem per evitar que un de cada quatre alumnes del nostre sistema educatiu no acabe l’educació obligatòria”, ha explicat la regidora María Oliver en relació al contingut d’este programa municipal que començarà de manera immediata i “en el qual els centres municipals de joventut seran els centres de referència i en els quals treballarem amb les famílies i amb determinats col·lectius on es donen més casos d’absentisme”

 

La regidora d’Educació, María Oliver, ha recordat que el control i la vigilància per al compliment de l’escolarització obligatòria “és una competència pròpia de l’Ajuntament, encara que desafortunadament el govern municipal anterior, del Partit Popular, va deixar d’exercir-la malgrat que la nostra ciutat té una taxa d’abandó escolar del 23% per cent font el 15 per cent en el conjunt de l’Estat”. En la seua opinió eixa taxa, amb un quart de la població que abandona el sistema educatiu abans de concloure l’ensenyament obligatori, “evidencia un greu problema davant del qual és necessari actuar amb més pressupost econòmic i més mitjos humans”

 

En este programa s’arrepleguen els diferents nivells d’absentisme: lleu (0-25% d’absències/mes); moderat (26-50% absències/mes), crònic (51-100% d’absències mes) i sense escolaritzar, en casos de menors no matriculats/des en cap centre educatiu. María Oliver s’ha referit al paper dels professors i professores com a “col·laboradors necessaris que en algunes ocasions acaben per no denunciar per a evitar que acaben en els jutjats”. Ha explicat que en estos moments hi ha en la ciutat de València 387 expedients oberts per absentisme i 126 en mans de la Fiscalia de Menors.

 

SALT QUALITATIU

 

En la seua opinió, amb eixe augment de pressupost fins als 334.000 euros, del nombre d’educadors de 2 a 7 i el d’integradors, d’1 a 4, “el salt qualitatiu es notarà prompte amb l’objectiu d’aconseguir la plena escolarització i la reducció de l’absentisme escolar per a assegurar el desenvolupament integral i l’adaptació social de la joventut”. María Oliver ha insistit en la “desjudicialització del problema” i ha acusat al Partit Popular d’haver mostrat aporofobia. Oliver ha recordat que “el principal repte de les democràcies és no deixar a ningú enrere”

 

Este programa municipal divideix València en dues àrees. La primera inclou Campanar, Russafa i Patraix, mentre que l’àrea B abasta Orriols, Algirós i Grau–Port. “En totes elles es creen equips multidisciplinaris per a realitzar un treball que també evite que els casos d’absentisme acaben en els jutjats”. Ha afirmat que “es va a escometre una acció especial amb les famílies i anem a establir convenis amb les entitats que estan treballant en cadascun dels barris”

 

El protocol d’actuació del Programa d’Absentisme Escolar Municipal (PAEM) inclou quatre diferents fases, la primera de les quals arranca en el centre educatiu. La quarta fase, en casos extrems, després de tot un procés d’intervenció, acaba en la Fiscalia de Menors. “Anem a emprar-nos a fons, realitzant un treball preventiu per part dels educadors, intervenint en les famílies, amb la participació dels equips municipals que aborden el problema cas per cas des d’un punt de vista interdisciplinari, també amb col·lectius amb una forma de vida que ratlla en el nomadisme i des del convenciment que és injust que cap alumne o alumna acabe en els tribunals i que el sistema deixe a persones fora d’ell”. 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.