L’Ajuntament presenta el programa d’absentisme escolar a la comunitat educativa

 

L’absentisme escolar a València és un problema que afecta un 23 % de l’alumnat. Per a aconseguir la plena escolarització en l’educació obligatòria, l’Ajuntament ha impulsat el Programa d’Absentisme Escolar Municipal (PAEM) que ha presentat a la comunitat educativa. En este pla s’ha multiplicat per cinc el pressupost anterior i s’han multiplicat per quatre els recursos humans dedicats.

 

La regidora d’Educació i Acció cultural, Maria Oliver, ha presentat en l’edifici de Joventut del carrer de Campoamor este nou Programa d’Absentisme. A l’acte també han assistit la coordinadora de la secció de Menors de la Fiscalia Provincial de València, Consuelo Benavente, i el director territorial d’Educació, Santiago Estañán, així com 17 representants de la Policia Local i 60 representants de les escoles públiques. També estaven presents els regidors Neus Fábregas i Roberto Jaramillo.

 

El pla inclou quatre fases diferents, començant la primera en el centre educatiu i coordinant les actuacions i recursos de l’administració local –Regidories d’Educació, Benestar Social i Policia Local- i de l’administració educativa –equips educatius dels centres, servicis psicopedagògics escolars, departaments d’orientació i inspecció educativa.

 

La coordinació es realitzarà mitjançant circuits, pautes i protocols que fan possible l’exercici de les funcions de cadascun dels agents, sense solapaments i amb les actuacions tècniques, i de control i seguiment de tots els expedients d’absentisme escolar per part de la Regidoria d’Educació. “En totes elles es creen equips multidisciplinaris per a realitzar un treball que també evite que els casos d’absentisme acaben en els jutjats”, ha declarat la regidora Maria Oliver, que també ha explicat que es pondrà en marxa “una acció especial amb les famílies i establirem convenis amb les entitats que estan treballant en cadascun dels barris”. “Els centres municipals de joventut —ha continuat Oliver— seran els centres de referència i en els quals treballarem amb les famílies i amb determinats col·lectius on es donen més casos d’absentisme”.

 

El Programa d’Absentisme Escolar contempla dues figures professionals, el monitor d’absentisme escolar i l’educador social. La figura del monitor d’absentisme escolar exerceix, principalment, les funcions de monitor de suport adscrit al centre educatiu i, subsidiàriament, desenvolupa les de monitor-correu, monitor despertador d’alumnat adscrit al centre educatiu. Per la seua banda, l’educador social, especialitzat en mediació, dirigeix la seua actuació als centres d’educació secundària obligatòria de la ciutat. La Comissió Municipal d’Absentisme Escolar serà l’element vertebrador de la participació i presa de decisions.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.