Las Naves obri una cartera de proveïdors baremada amb valors socials i ambientals

 

Las Naves, centre de la regidoria que gestiona Jordi Peris, obri una cartera de proveïdors baremada amb valors socials i ambientals, amb l’objectiu de que la compra pública que es realitze des d’esta institució pública siga responsable i puguen efectuar-se contractes menors atenent a criteris ètics, socials, d’igualtat i mediambientals.

 

Tal como ha explicat el regidor d’Innovació, Jordi Peris, esta mesura implantada en Las Naves, té un doble objectiu: “d’una banda establir una gestió transparent, regulada i justa en la contractació amb imports menors a 18.000 euros, i d’altra obrir a les xicotetes i mitjanes empreses la possibilitat de participar en un procés on primen els valors socials i ambientals, per tant se’ls impulsa a fomentar-los”.

 

Las Naves ha posat en marxa esta baremació i a partir de l’1 de juliol, totes les compres menors de 18.000 euros es realitzaran amb empreses de la cartera baremada on els valors socials i ambientals creats seran paràmetres de decisió. Entre estos paràmetres, Las Naves valorarà que les empreses contracten en les seues plantilles a dones, persones amb diversitat funcional i/o en risc d’exclusió social; així com que les mateixes empreses puguen ser d’economia social, cooperatives d’iniciativa social, d’inserció socio-laboral o centres especials d’ocupació, on l’objectiu és precisament la integració socio-laboral de persones en risc d’exclusió social en el primer cas i de persones amb discapacitat en el segon. D’igual manera, la baremació tindrà en compte que les empreses tinguen en la seua cartera de proveïdors a altres empreses de inserció, centres especials d’ocupació o entitats de l’economia solidaria i/o del ben comú.

 

Igualment es valorarà en la baremació les polítiques d’igualtat de gènere que tinguen implantades les empreses, entre elles la igualtat de salari i la proporció de dones a la plantilla i als òrgans de direcció. També altres condicions com són la flexibilitat d’horari per a la conciliació personal.

 

CRITERIS MEDIAMBIENTALS

 

Altres criteris que es consideraran per a entrar en la cartera són, per exemple, que les empreses reciclen residus de manera certificada, que recolzen amb els seus beneficis a entitats sense ànim de lucre de l’àmbit social i/o mediambiental, o que complisquen amb la reducció de la petjada ecològica per sota de la mitjana del sector.

 

El regidor Jordi Peris manifesta que la baremació “és fruit de la nostra voluntat ferma per a que la compra pública des de Las Naves siga responsable i transparent. Complim així, a més, amb la Directiva europea 2014/24 de la contractació pública, amb la Llei 30/2007 de Contractes de l’Estat, i amb l’Estratègia Europa 2020 que potencia la compra pública responsable i les clàusules socials en la contractació pública; i que marca tres prioritats a les quals també atenem: el desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació, amb poques emissions de carboni, eficaç en l’ús dels recursos i competitiva, i amb un alt nivell d’ocupació que ens cohesione social i territorialment. Amb esta baremació, a major creació de valors, majors opcions de contractació per a les empreses”, subratlla.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.