Las Naves presenta el mapa d’indústries creatives i culturals de València

 

Imatges de la presentació.

.

Las Naves ha presentat este matí l’estudi «Els sectors culturals i creatius a València», un treball realitzat a partir d’uns estudis preliminars encarregats per Las Naves, que combina, de manera novedosa, nombroses fonts d’informació, i elabora i interpreta una de les bases de dades més completes i precises sobre els sectors culturals i creatius. A més, mapeja la geografia de la ciutat i la seua àrea metropolitana, estimant la seua estructura econòmica i analitzant les seues dinàmiques des que començà la crisi fins al passat any 2016.

 

L’acte de presentació, que ha comptat amb els autors del document Pau Rausell i Rafael Boix, el vicerector de Participació de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, la directora de la Càtedra Ciutat de València, Júlia Salom, i el director de Las Naves, Rafael Monterde, ha donat a conéixer part del contingut d’este estudi, que ofereix informació per districtes de la ciutat de València i possibilita una visió molt aproximada de la realitat econòmica de la cultura, la creativitat i la innovació en la ciutat, aportant informació molt rellevant per a la presa de decisions públiques i per a iniciatives privades. Es tracta d’una ferramenta que possibilita el millor desenvolupament de les indústries creatives i culturals de la ciutat.

 

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Jordi Peris, destaca la importància de la col·laboració entre el Consistori i les universitats públiques de València «per a tenir un millor coneixement de la ciutat que permeta desenvolupar polítiques públiques més eficaces».

 

Entre els objectius que estableix este document es troben: la delimitació de les activitats econòmiques relacionades amb la cultura i la creativitat, incloent espais relacionats amb la creació, producció i distribució cultural; el disseny i avaluació del sistema d’indicadors i selecció de variables, anàlisi de la qualitat i comparabilitat de les fonts sobre les activitats culturals i creatives a nivell local; mapificació de les activitats culturals i creatives a la ciutat; i recomanacions sobre el sistema d’informació i sobre les polítiques locals orientades als sectors culturals i creatius, especialment relacionades amb les lògiques espacials.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.