Las Naves serà el primer organisme dependet de l’Ajuntament de València que també igualarà els permisos dels dos progenitors

 

Amb esta mesura es pretén evitar que les dones recórreguen a reduccions de jornada, excedències o abandonen els seus treballs després d’haver esgotat els quatre mesos de permís. Igualar els permisos de maternitat i paternitat és una mesura llargament reivindicada pels moviments feministes i altres col·lectius compromesos amb la igualtat de gènere.

 

Las Naves serà la primera entitat dependent de l’Ajuntament de València que igualarà els permisos dels dos progenitors (de paternitat i maternitat si és el cas) per a tots els treballadors i treballadores de la Fundació, especialitzada en projectes d’innovació social. La mesura serà efectiva amb l’aprovació del pròxim conveni col·lectiu, que actualment està negociant-se entre la gerent de l’entitat i els representants dels treballadors i les treballadores. Las Naves té 29 empleats, un 65% (19) dones. L’objectiu és que els dos progenitors puguen ser corresponsables en la criança. Las Naves seguix així la senda marcada per l’acord laboral de l’Ajuntament que contempla l’equiparació dels permisos de maternitat i paternitat de manera gradual.

 

“Cal passar de les paraules a l’acció. Les institucions s’han de comprometre a fons en la lluita per la igualtat. La bretxa salarial, la menor participació de la dona en el mercat de treball i la seua escassa presència en llocs de responsabilitat és inacceptable i ha de ser contrarestada des de diversos fronts. Igualar els permisos és un d’ells”, assegura Roberto Jaramillo, regidor d’Innovació.

 

Jaramillo, regidor responsable de Las Naves, assegura que “els permisos iguals i intransferibles per a pares poden marcar el camí a seguir i contribuir a un canvi de tendència. Amb ells, els homes es poden implicar més en les tasques de cura, modificant els rols socials actuals, alliberant temps per a les dones que estes poden aprofitar per a tindre més participació en altres àmbits i no vore sistemàticament interrompuda la seua progressió professional”.

 

Las Naves també està elaborant la primera Relació de Llocs de treball (RPT) de l’entitat, el document on es precisen les característiques dels llocs de treball i els requisits per al seu acompliment. A més, segons Jaramillo, “amb el treball conjunt de tots els actors i actrius involucrades, esperem poder consensuar un acord sobre el conveni abans de l’estiu”. La pròxima reunió de la taula de negociació serà a l’abril.

 

Igualar els permisos de maternitat i paternitat és una mesura llargament reivindicada pels moviments feministes i altres col·lectius compromesos amb la igualtat de gènere. Fins a gener de 2017, el permís per maternitat era de 16 setmanes ininterrompudes. Les primeres 6 setmanes havien de gaudir-se per la dona directament després del part i no es podien compartir. Les altres 10 setmanes es podien compartir o cedir al pare, que en menys del 2% dels casos les assumia totes. El permís de paternitat era de 15 dies i llavors es va ampliar fins a 30.

 

No obstant això, el Congrés dels Diputats ja va aprovar en 2016 una reforma integral del sistema de permisos i prestacions per a la cura i atenció de menors en cas de naixement, adopció o acolliment. La Proposició No de Llei, que el govern d’Espanya no ha implementat, reclamava que la durada del permís fóra igual per a cada progenitor, de forma intransferible, amb una prestació del 100% de la base reguladora i amb igual protecció del lloc de treball durant el seu gaudi. 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.