L’import del xec escolar per a l’educació infantil serà de 90 € mensuals

 

La Junta de Govern Local ha aprovat les bases, el procediment i la quantia de les ajudes destinades a les famílies per a les escoles infantils. La partida pressupostària per a les subvencions augmenta quasi un 11%, 305.000 euros d’un total de 3.325.000 euros. La regidora d’Educació, María Oliver, ha manifestat que “com a ciutat educadora que som, este ajuntament té el compromís de facilitar a les famílies l’accés a l’educació infantil”. La Junta ha aprovat també les ajudes per a material escolar.

 

La Corporació municipal convoca anualment el xec escolar, que és el sistema del qual s’ha dotat l’Ajuntament de València per a facilitar l’escolarització dels menors de 6 anys, permetent a les famílies amb menors recursos econòmics poder accedir a una escola de la seua lliure elecció. La consignació pressupostària per a estes ajudes ha sigut fixada per la Junta de Govern en 3.325.000 euros, amb una assignació màxima per família de 90 € mensuals durant 10 mensualitats. La regidora d’Educació i Acció Cultural, María Oliver, ha ressaltat que esta xifra “suposa un increment d’un 10,9% en el pressupost respecte a l’any anterior”.

 

María Oliver ha explicat que “l’escolarització dels nostres menors és una prioritat per a este Equip de Govern. Sabem que existeixen moltes famílies que no arriben a final de mes en esta ciutat i hem de posar mitjans per facilitar que la seua escolarització supose el menor impacte econòmic possible per a les famílies”.

 

Les condicions per a les ajudes per a material escolar també han sigut aprovades en la Junta de Govern. L’import màxim per menor no podrà ser superior a 100 euros. En cas que la despesa siga menor de 100 euros, únicament es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat. La inversió total definitiva per a les subvencions al material escolar ascendeix a 369.776,62 euros per al pròxim curs.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.