El Ple aprova per unanimitat noves mesures per a impulsar la transparència administrativa

 

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat mandatar al Grup Interdepartamental de l’Ajuntament en matèria de transparència perquè estudie la viabilitat i planifique la posada en marxa de mesures per a complir l’acord de la Comissió d’Hisenda perquè la publicació de la informació dels contractes menors es realitze en el moment de formalitzar-se i no de forma trimestral.

 

Igualment s’ha acordat ampliar la informació d’estos contractes menors en el Portal de Transparència, crear un registre d’estudis i informes on figuren les dades de tots els contractes administratius i facilitar l’accés a tots els membres de la corporació als informes i registres realitzats, d’acord amb el principi de transparència informativa.

 

Estes decisions s’han pres després que per part del regidor de Transparència Roberto Jaramillo s’haja presentat i votat, unànimement, una proposta alternativa a la plantejada per el Grup Popular, sobre mesures d’impuls a la transparència administrativa. La moció alternativa arreplega les propostes inicials, però la seua execució, en pro d’una major transparència, s’encarrega al denominat grup de treball interdepartamental, la creació del qual té entre altres objectius -com ha ressaltat Jaramillo- “netejar les canonades de l’administració municipal i aconseguir que la informació fluïsca adequadament”.

 

En eixe sentit, Roberto Jaramillo ha assenyalat que “els procediments interns són sovint complexos i difícils, i els temps administratius no són els que ens agradaria”.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.