projectem-en-comu_01-300x126

Convocatòria 2018 – III Edició

Què es i per a què llancem Projectem en Comú

Amb aquesta tercera convocatòria se cerca desenvolupar, des de València en Comú, els mecanismes que permeten una gestió concorde al nostre Codi Ètic dels excedents salarials dels nostres càrrecs públics.

Volem, amb #això, fer arribar el nostre suport, de manera real i efectiu, als projectes socials, als moviments ciutadans i, en general, als espais autogestionats que, en la seua diversitat, afavoreixen processos d’apoderament popular, sempre que s’alineen amb els objectius que persegueix València en Comú a l’hora de construir la nova València que desitgem.

Quatre línies d’acció

La present convocatòria pretén incidir en quatre línies d’acció que per a València en Comú són fonamentals de cara a la transformació de la ciutat de València i les seues pedanies. I seran les entitats socials els qui seleccionaran la línia d’acció que millor s’adeqüe al seu projecte a l’hora de presentar-ho en la convocatòria Projectem en Comú.

Aquestes quatre línies són les següents:

Drets en comú

Igualtat en comú 

Cultura en comú

Sostenibilitat en comú

Pressupost

En aquesta convocatòria es destinaran TRENTA-DUES MIL CINC-CENTS EUROS (32.500 €), com a màxim, a la subvenció de projectes.

Amb la finalitat de poder arribar al major nombre d’actuacions possible, la quantitat màxima a subvencionar no sobrepassarà els DOS MIL CINC-CENTS EUROS (2.500 €) per projecte.

Fases

La convocatòria de Projectem en Comú III edició, per a l’any 2018, consta de quatre fases:

 

PRIMERA FASE: Presentació de projectes per part de les entitats / xarxes / plataformes o col·lectius amb o sense personalitat jurídica pròpia

Totes aquelles que complisquen els requisits descrits en la convocatòria podran presentar un (1) sol projecte de nova creació o de continuïtat.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES

04/11/2018

MAIL DE ENVIAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ

projectem@valenciaencomu.net

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Bases de la Convocatòria
Formulari 
Pressupost Annex I 
Abstract Annex II 

*Recorda que hi ha documentació de la teua organització que també has de presentar

Descàrrega la documentació, tria la línia d’acció que s’adequa al teu projecte i presenta’t!!

 

SEGONA FASE: Selecció de projectes

Els projectes presentats seran avaluats per Empodera Consultors, un equip compost per tres persones, que seran les encarregades de seleccionar quins d’ells passen a la fase següent.

Aquest equip va ser triat per la Mesa de Coordinació de València en Comú a partir d’un procés de concurrència competitiva sobre la base de la seua experiència en moviments socials i ciutadans i la seua capacitat a l’hora d’avaluar projectes. Cada projecte serà valorat per les 3 persones que componen aquest equip, d’acord amb els criteris establits en aquesta convocatòria.

 

Les seues funcions són:

  • Revisar els requisits exigits per aquesta convocatòria a les entitats que es presenten desestimant en el cas que no es complisca.
  • Valorar les propostes d’acord a la convocatòria atenent a dos grans blocs:
    • Aspectes estratègics, estructurals, operatius i històrics relacionats amb l’entitat sol·licitant (Fins a un màxim de 40 punts)
    • Aspectes relacionats amb el projecte presentat: Qualitat tècnica, potencialitat de transformació i potencialitat inclusiva (Fins a un màxim de 60 punts).

Passaran a la fase següent els projectes que aconseguisquen una puntuació total de 60 punts com a mínim (de 100 possibles) obtenint, almenys, 20 punts en “Aspectes relacionats amb l’entitat sol·licitant” i 30 punts en “Aspectes relacionats amb el projecte presentat”.

Cada projecte serà valorat per les tres persones que formen el grup. La puntuació assignada a cada projecte, en cada apartat, serà la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals de les tres persones.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES, ací


TERMINI DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Des del dia 05.11.2018 fins al dia 13.11.2018

Es publicarà la relació de projectes que no han passat o els requisits o la puntuació mínima.

DATA DE PUBLICACIÓ DELS RESULTATS PROVISIONALS DE SELECCIÓ EN LA WEB

19.11.2018

S’obrirà un termini de 4 dies perquè totes aquelles entitats que vulguen posar-se en contacte amb València en Comú, per a contrastar els criteris de valoració dels seus projectes, poden escriure a projectem@valenciaencomu.net

TERMINI PER A REVISIÓ DE LES VALORACIONS

20.11.2018 al 23.11.2018

Passat aqueix període, es publicarà la relació definitiva de projectes que seran recolzats econòmicament en aquesta tercera edició.

DATA DE PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS DE LA SELECCIÓ EN LA WEB

21.11.2018

 

TERCERA FASE: Projectes aprovats

La relació dels projectes subvencionats es publicarà en la web de València en Comú, en l’apartat de Projectem en Comú III Edició.

DATA DE PUBLICACIÓ EN LA WEB

27.11.2018

En aquesta relació es farà indicació expressa de la puntuació obtinguda per cadascun dels projectes presentats, tant aquells que hagen sigut aprovats, com aquells que hagen sigut rebutjats.

València en Comú es posarà en contacte per e-mail amb les entitats els projectes de les quals siguen triats per la ciutadania per a ser subvencionats.

El termini i procés d’execució està desenvolupat en les Bases de la Convocatòria.

.

Comments are closed.