Protagonisme dels refugiats en el Ple amb una Declaració Institucional

 

 

La crisi humanitària que està tenint com a víctimes a les persones refugiades a la recerca d’asil per diferents raons, i l’exigència al govern d’Espanya que complisca els compromisos adquirits davant la UE per a acollir a 17.337 refugiats han sigut protagonistes del Ple de juny on, d’una banda, la moció de suport a les persones refugiades, presentada per Roberto Jaramillo regidor de Cooperació al Desenvolupament i Immigració, s’ha convertit finalment en declaració institucional recolzada per tota la Corporació i, per un altre, s’ha aprovat unànimement una moció d’Isabel Lozano, regidora d’Igualtat, per a impulsar el dret d’asil per motius d’orientació sexual i identitat de gènere. 

.

 

Abans d’eixe vot unànime a la seua moció, per la qual l’Ajuntament es compromet a la creació d’una Oficina Local d’atenció a persones LGTBI, a instar al Govern de l’Estat a garantir el seu dret d’asil dels qui sol·liciten protecció per motius d’orientació sexual i identitat sexual i introduir un enfocament de gènere en tot el procés de demanda del dret d’asil, Isabel Lozano s’ha referit a el “escàs nombre de resolucions favorables a este tipus de peticionàries i peticionaris, al costat de l’exigència de demostrar amb proves la raó de fugida del seu país d’origen”. Ha recalcat l’especial vulnerabilitat de les persones LGTBI que aspiren a la condició de refugiats, encara que ha matisat que “no es tracta de discriminar positivament ni de fer un gueto”.

 

 

CIUTATS I REFUGIATS

 

Pel que fa a la declaració institucional de suport a les persones refugiades, en ella es ressalta el paper “clau de les ciutats i els municipis en l’acolliment efectiu de refugiats” i es critica que “la relació de l’Estat amb les administracions locals ha sigut escassa”. En les propostes d’acord es remarca el suport al Dia Mundial de la Persona Refugiada i s’assumeixen “com a pròpies” les demandes de la Declaració de Barcelona exigint al govern de l’Estat el compliment dels seus compromisos davant la Unió Europea, el “replantejament del procediment d’atenció social als sol·licitants d’asil”, que proporcione “informació detallada de la destinació els Fons d’Asil, Migració i Integració, així com una reunió dels signants d’eixa Declaració amb la ministra de Treball, Fátima Báñez.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.