El pròxim 26 de Juny finalitza el termini per a les sol.licituds d’ajudes de lloguer social

 

El pròxim 26 de juny finalitza el termini de presentació d’instàncies per a sol·licitar les ajudes al lloguer social. La regidora de Vivenda, María Oliver, ha recordat a la ciutadania que les persones que sol·liciten l’ajuda podran accedir a esta prestació sempre que l’import màxim del contracte de lloguer no supere els 500 euros. El 2016, el límit estava en 450 euros.

 

L’increment en els preus dels lloguers urbans, recollit en el Pla Municipal de Vivenda, ha posat de manifest la necessitat d’incrementar esta partida dels 1,2 milions d’euros de la convocatòria de l’exercici passat a 2 milions en la convocatòria actual, la qual cosa suposa un increment de 800.000 euros en la quantia total de les ajudes socials al lloguer.

 

Qualsevol persona titular d’un contracte de lloguer de vivenda a la ciutat de València pot accedir a estes ajudes sense límit d’edat. Els requisits són estar empadronats a la ciutat de València almenys 6 mesos abans de sol·licitar l’ajuda i, a més, tindre un contracte d’arrendament en vigor almenys des de la presentació de la sol·licitud. Ja que les ajudes cobrixen un 40 % de l’import total del lloguer, la persona sol·licitant ha de justificar que està en disposició de fer front al pagament del 60 % restant. En cas de no poder justificar ingressos en el període de referència del 2015, n’hi haurà prou amb la presentació de tots els rebuts pagats del període subvencionable.

 

Per a la concessió de les ajudes al lloguer social es valorarà de manera prioritària la diversitat funcional o situació de dependència a partir d’un 33 %, el títol de família nombrosa o monoparental, haver sigut víctima de violència de gènere o domèstica, ser procedents d’un desnonament i tindre entre 18 i 35 anys d’edat o més de 65 anys.

 

La sol·licitud no serà excloent i es poden sol·licitar ajudes en qualsevol de les administracions públiques que oferixen, simultàniament, ajudes pel mateix concepte. La condició, en cas de ser beneficiari de més d’una, serà optar per les que més avantatges reporte i renunciar a la resta. Els ciutadans interessats disposen de tres punts d’informació en el Servici de Vivenda, situat a l’edifici de Tabacalera (dependències municipals del carrer d’Amadeu de Savoia), on se’ls facilitarà la instància i se’ls oferirà assessorament per a omplir-la.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.