Regidories de València en Comú

Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica (Coordinada per ValC)

Delegació d’Innovació i Gestió del Coneixement
Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal
Delegació de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana


Àrea de Desenrotllament Humà (No coordinadora per ValC)

Delegació de Cooperació al Desenrotllament i Migrants


Àrea d’Educació, Joventut i Esports (Coordinada per ValC)

Delegació d’Educació
Delegació de Joventut


Àrea de Desenrotllament Urbà i Vivenda (No coordinada per ValC)

Delegació de Gestió de Patrimoni Municipal
Delegació de Vivenda


Àrea de Cultura (No coordinada per ValC)

Delegació d’Acció Cultural


Àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic (No coordinada per ValC)

Delegació d’Energies Renovables i Canvi Climàtic

Comments are closed.