S’obri la convocatòria del xec escolar per al curs 2017-2018

 

Des d’este divendres 19 de maig i fins el pròxim 7 de juny es poden sol.licitar les ajudes a l’escolarització infantil, d’edats compreses entre els 0 i els 6 anys. La convocatòria del xec escolar de la regidoria que diritge Maria Oliver, es va publicar ahir en el BOP i les sol.licituts ja estan disponibles en la página web de l’Ajuntamement de València (www.valencia.es), en les Juntes de Districte i en els Registres muncipals. També es pot consultar en l’adreça electrònica les bases de la convocatòria i la documentació que cal adjuntar.

 

Xec Escolar és un sistema d’ajudes econòmiques a l’escolarització infantil destinades a sufragar les despeses d’ensenyança dels menors empadronats en el municipi de València que reunisquen les condicions que les bases reguladores. Este sistema intenta contribuir així a la importància decisiva d’esta etapa escolar en la compensació de desigualtats en educación.

 

Per al curs escolar 2017-2018 l’import màxim mensual del xec escolar serà de 90 € i per un període màxim de 10 mensualitat I exclusivament en concepte d’ensenyança. No es subvencionarà les despeses derivades d’activitats extraescolars, menjador, horaris especials, llibres, material escolar, matrícules.

 

Tampoc es poden acollir a estes ajudes, els menors escolaritzats en centres públics o amb concert educatiu ple, pel fet que en estos casos ja està garantida la gratuitat de l’ensenyament. La dotació pressupuestaria destinada a esta convocatòria és de 3.020.000 €. L’ any passat la partida es va incrementar en un milió d’euros i enguany es manté.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.