València es compromet amb Housing First, el projecte per donar un sostre a persones sense llar

 

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Roberto Jaramillo, ha signat l’acord amb la Fundació RAIS, Xarxa de Suport a la Integració Sociolaboral, per acollir a persones sense llar que actualment estan vivint al carrer.

 

El conveni, impulsat per l’alcalde, Joan Ribó, està subscrit en el marc d’Hàbitat, el primer programa que es va posar en marxa a Espanya seguint el model Housing First (lHabitatge primer). L’Ajuntament proporciona tres habitatges de propietat municipal a RAIS, els professionals de la qual presten a cada persona un suport no condicionat a la consecució d’objectius, ni a altres exigències habituals en els processos d’intervenció social (seguiment de tractaments mèdics o mentals, abstinència…).

 

RAIS, una fundació especialitzada en l’atenció a les persones sense llar, determinarà els beneficiaris, persones majors de 18 anys que estiguen un mínim de tres anys vivint al carrer i que patisquen alguna malaltia mental, addicció o discapacitat. Segons l’entitat, els participants al programa tenen enormes dificultats per accedir o mantenir les places en els recursos d’allotjament tradicionals per a persones sense llar, per la qual cosa acaben dormint de manera continuada als carrers.

 

Jaramillo assegura que este projecte d’innovació social està intentant abordar el problema de les persones sense llar des d’una altra perspectiva. “Habitualment, es prioritza l’atenció als problemes mèdics, psicològics, econòmics o d’addicció d’aquestes persones. Amb este model es dóna preferència a l’accés a l’habitatge, perquè des d’un espai propi i íntim s’aborden els canvis necessaris perquè els participants del programa puguen sortir de la pobresa i l’exclusió”.

 

Segons RAIS, les avaluacions del programa desenvolupades en nombrosos països demostren l’eficàcia del model Housing First. Les persones participants disminueixen l’ús de recursos socials d’emergència i necessitats bàsiques (equips de carrer o centres de dia) i augmenten l’ús de recursos de rehabilitació i reinserció (tallers formatius, atenció psicològica o psiquiàtrica, rehabilitació, etc.).

 

A més, el 100% de participants en Hàbitat han passat de viure establement al carrer a quedar-se, dos anys després de la seua entrada, en l’habitatge que els facilita el programa, quan abans tenien enormes dificultats per accedir o mantenir les places en els recursos d’allotjament tradicionals per a persones sense llar.

 

Un estudi de RAIS va detectar a més de 400 persones sense sostre a València. D’elles, segons una enquesta, el 45% han estat atacades o agredides; el 57% pateix greus problemes de salut i el 77% manca d’ingressos o subsidis.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.