València en Comú aposta per consultar a veïns i universitats públiques sobre la implantació d’un campus privat en el Cabañal

 

COMUNICAT DE LA COMISSIÓ COORDINADORA DE VALÈNCIA EN COMÚ

VALÈNCIA EN COMÚ APOSTA PER CONSULTAR A VEÏNS I UNIVERSITATS PÚBLIQUES SOBRE LA IMPLANTACIÓ D’UN CAMPUS PRIVAT EN EL CABANYAL

.

Davant les notícies aparegudes aquesta última setmana al voltant de la possible permuta d’uns solars de titularitat pública en el CABANYAL per altres de titularitat privada en destí a la promoció, per part d’un grup inversor privat, d’un CAMPUS universitari per a la instal•lació de la seu en València d’una institució privada d’educació superior com és la Universitat Europea, i en relació al punt publicat en premsa al voltant de la posició de l’Ajuntament i, en especial, de València en Comú (VALC) davant aquesta operació urbanística, la Comissió Coordinadora de VALC vol traslladar els següents punts a la ciutadania en general i, en especial, a les persones que han depositat la seua confiança en la nostra plataforma municipalista.

.

1.- Conforme a l’esperit del nostre programa i d’acord en la nostra pràctica política en el govern de la ciutat, no hem afavorit ni afavorirem operacions d’aquest tipus que, mitjançant mecanismes jurídics com la permuta de sòl, impliquen una pèrdua de control del patrimoni públic. Volem subratllar que la nostra opció és la utilització, en tot cas, de mecanismes que permeten controlar l’ús i destí dels immobles municipals, com la cessió de sòl en la contraprestació del pagament d’un cànon a l’Ajuntament. Aquestes cessions es poden i es deuen acompanyar d’instruments de seguiment perquè es complisquen els requisits i condicions per part del cessionari com els mecanismes de reversió del sòl al municipi en cas d’incompliment. Respecte al procediment a amprar en aquestes operacions, reiterem la nostra preferència pel concurs enfront del conveni en el convenciment de què aporta majors garanties de transparència, objectivitat i igualtat.

.

2.- El nostre compromís amb el veïnat continua intacte i, al llarg d’aquests dies, s’ha donat prioritat al contacte amb les entitats del barri assumint que el desenvolupament urbà no és possible d’esquena a les persones. Compartim amb la gent vinculada al Cabanyal la necessitat de trobar activitats que dinamitzen aquest barri i també compartim les seues cauteles i les seues demandes de garanties després d’anys d’abandonament i menyspreu.

.

3.- Reiterem el nostre compromís amb l’ensenyament públic i de qualitat i, per tant, considerem bàsic que es consulte a les universitats públiques que tenen seu a la nostra ciutat sobre qualsevol introducció d’una nova oferta formativa.

.

4.- Finalment, com a plataforma ciutadana, València en Comú és conscient que, en aquest cas, hauria estat necessària una millor comunicació externa i també una major comunicació interna, ja que la posició en aquest assumpte dels representants públics de VALC no s’ha aconseguit transmetre amb la claredat que mereix la ciutadania de València.

.

Comissió Coordinadora de València en Comú

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.