València en Comú defensa unes falles igualitàries, sostenibles i inclusives

 

Jordi Peris, María Oliver i Roberto Jaramillo, regidors i regidora de València en Comú, han explicat hui el punt de vista de ValC sobre la festa de les Falles i han felicitat a la delegació de Cultura Festiva pels passos donats cap a unes falles despolititzades, més inclusives, feministes i sostenibles, què és el camí en el que cal aprofundir.

 

El portaveu de ValC, Jordi Peris, ha explicat que “la Declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat és motiu d’orgull per a València, tant per al món faller com per a qui no forma part d’ell, i a València en Comú considerem que ha d’entendre’s com una oportunitat per a replantejar algunes qüestions que és necessari canviar.” En aquest sentit, el regidor ha recordat que “és necessari reconèixer que, en ocasions, la festa genera conflictes i malestar i una part important de la ciutadania veu com la seua vida quotidiana es complica. Hi ha gent que se sent exclosa o fins o es planteja anar-se de la ciutat en falles. València és diversa, hi ha persones a les quals els agrada participar en la festa i unes altres a les quals no. I tan valencià o valenciana és qui participa en la festa com qui no ho fa.”

 

El Grup municipal ha explicat que ha renunciat a les seues invitacions a les mascletàs per a afegir-les al sorteig ciutadà, de manera que quasi 60 persones més podran accedir a aquests esdeveniments des de la balconada, obert a la ciutadania des de l’arribada del Govern de la Nau, perquè és una espai per a la gent i no per als polítics.

 

Per unes Falles igualitàries i feministes

El regidor de Participació, Jordi Peris, ha desgranat les qüestions relatives a la igualtat de gènere. “No és un problema exclusiu de les falles, el masclisme és el reflex d’un problema social que es plasma en moltes de les festes populars. Cal pensar en els valors que es transmeten en l’espai públic i superar el model actual en el qual elles figuren i ells decideixen, rebutjant i fugint de la figura de dona com a objecte i no com a subjecte actiu i decisori de la festa”.

 

Per a ValC és necessari avançar en la feminització real de la festa; en aquests moments hi ha poques dones presidentes de comissió, molt poques artistes falleres i en la JCF hi ha 18 dones d’una total de 78 representants. Cal aplicar criteris d’igualtat de gènere en tots els àmbits de la festa i, si és necessari, impulsar mesures d’acció positiva que revertisquen aquesta situació. S’ha destacat que, per primera vegada, la junta directiva és paritària i aqueix és el camí a seguir. ValC proposa que l’espai per a debatre i acordar els mecanismes i processos necessaris per a aconseguir eradicar el sexisme de les falles siga el Consell Municipal de la Dóna, i les seues propostes siguen assumides per la JCF i la Delegació de Cultura Festiva.

 

D’altra banda, se segueixen constatant pràctiques homòfobes. ValC assumeix les reivindicacions del Col·lectiu LAMBDA que porta anys treballant per unes falles lliures de LGTBfòbia, amb propostes com el premi Arc de Sant Martí a les falles més respectuoses amb la diversitat sexual o el treball de sensibilització que realitza amb les bandes de música per a evitar cants homòfobs.

 

Per unes Falles sostenibles

La regidora d’Acció Cultural, María Oliver, que ha desenvolupat part de la seua carrera professional com a artista fallera, ha plantejat “la necessitat d’avançar en el terreny de la sostenibilitat, una de les assignatures pendents de les Falles i, vinculat a açò, en la dignificació del treball de les i els artistes fallers, tant en termes de formació com de condicions laborals i seguretat”.

 

En aquests moments, tant la Diputació com l’Ajuntament estan promovent estudis sobre la sostenibilitat i des de ValC es considera que aquest és un camí a recórrer i a amplificar. “Es fa indispensable la col·laboració amb les universitats públiques per a la formació i per a treballar en projectes R+D+I, així com l’elaboració d’estudis sobre l’impacte mediambiental i acústic de les falles, a fi de tenir les dades necessàries per a engegar polítiques en aquest terreny, que ajudarien no solament a aconseguir unes falles més sostenibles, sinó també una millor convivència”.

 

La monumentalitat ha imposat l’ús del poliestirè expandit o poliespan però és necessari substituir-ho per materials no contaminants ni tòxics. Ara s’està experimentant amb la palla de l’arròs i les serradures, promogut per la delegació d’Innovació i Las Naves juntament amb la Universitat Politècnica. Les Falles poden i deuen convertir-se en un model d’educació ambiental, ja que la seua enorme repercussió local, nacional i internacional les converteix en un escenari privilegiat para determinats usos sostenibles, com pot ser el foment del reciclatge en els casals i en els actes fallers, el control de la contaminació acústica, la utilització de llums de baix consum, el consum de productes locals en l’alimentació, etc. Una proposta seria l’elaboració d’un codi de bones pràctiques mediambientals.

 

Per unes Falles inclusives

I, finalment, el regidor Roberto Jaramillo ha centrat la seua intervenció en l’objectiu d’unes falles més inclusives. “Cal conciliar el món faller, la ciutadania, la festa, el descans, el dret al treball i l’ús de l’espai públic, respectant els drets i atenent a les reivindicacions dels i les ciutadanes. Algunes de les mesures preses enguany van encaminades a açò, com l’eliminació de terrasses en algunes zones, el retard en la col·locació de carpes o l’eliminació de llocs de menjar a l’aire lliure”.

 

Una bona mesura que ha començat tímidament i que s’empra també en altres sectors, és la creació de taules de convivència i comissions veïnals, on totes les parts involucrades puguen exposar la seua opinió i cercar, mitjançant la negociació i el debat, la solució als problemes. La presència de mediadors pot ajudar a aquesta fi. Des de ValC es considera que cal expandir aquesta forma d’actuar, que evitarà molèsties innecessàries i conflictes.

 

Les falles són importants espais de socialització i poden resultar un gran element inclusiu i un perfecte escenari per a una educació en valors. El regidor de Cooperació al Desenvolupament i Migració ha explicat que “la campanya “La nostra ciutat el teu refugi” premiarà enguany a les falles que treballen per la integració de les persones migrants i refugiades. Des de ValC entenem que les associacions falleres i els casals són espais immillorables per a fomentar la convivència intercultural, creant mecanismes de participació per a les persones migrants i refugiades que han decidit viure en la nostra ciutat.”

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.