València en Comú impulsa en l’Ajuntament una moció en defensa del laicisme institucional

 

El text, que serà presentat en el pròxim ple del dia 26, insta al govern central a derogar el concordat amb la Santa Seu i a eliminar l’exempció en el pagament d’impostos a l’església. 

 

El laïcisme és un senyal d’identitat del poder civil, la llibertat individual i la democràcia. En paraules del portaveu de ValC, Jordi Peris: “En ple segle XXI, en una societat moderna i democràtica, el laïcisme i la separació entre església i estat no poden estar en qüestió i han de ser defensades per tots els poders públics. Per açò València en Comú ha impulsat una moció per al pròxim ple en defensa d’aquests valors. Entenem que l’Ajuntament de València ha de tenir com a objectiu democràtic fomentar la llibertat de consciència i la seua independència respecte de qualsevol confessió religiosa, a més de complir el mandat constitucional, segons el qual cap confessió tindrà caràcter estatal”.

 

La moció planteja accions en tres àmbits: les activitats del propi ajuntament, la defensa dels drets de la ciutadania quant a la llibertat de creences, i l’àmbit estatal, en el qual s’insta al govern a prendre una sèrie de mesures. 

 

Respecte a les activitats i protocols municipals, el text estableix que els reglaments municipals d’honors i protocols i dels seus ens públics es adeqüen a la no confessionalitat de l’Estat, com ordena la norma constitucional, així com la retirada de simbologia religiosa en els espais de titularitat pública i el caràcter civil i aconfessional de tots els actes organitzats per l’ajuntament, amb l’excepció d’aquells que suposen un llegat cultural o festiu o un bé patrimonial i històric contrastat.

 

S’estableix la necessitat de comptar amb un cens dels locals, habitatges o espais rústics que estan exempts del pagament de l’IBI, així com de les immatriculacions que l’Església Catòlica ha dut a terme en virtut de la Llei Hipotecària de 1846. Han de modificar-se les Lleis i Acords estatals pertinents perquè les confessions religioses deixen de tenir exempcions d’impostos municipals, i molt especialment el que respecta a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que suposen un privilegi inacceptable per a una societat democràtica i igualitària. La moció insta al govern central a complir amb totes aquestes mesures.

 

D’altra banda, els poders públics han de garantir l’exercici de la llibertat de creences per part de la ciutadania, per la qual cosa l’ajuntament ha de facilitar la celebració de cerimònies civils de matrimoni i de funeral. Igualment, s’han d’anar incorporant referències i commemoracions de caràcter civil al calendari oficial, els centres públics i la llista de carrers municipal. En el cas de catàstrofes, homenatges, defunció de personalitats, atemptats, etc. els protocols d’organització dels actes oficials “in memorian” han de ser de caràcter exclusivament civil.

 

Peris recorda que “en València en Comú considerem que ja és hora de derogar el Concordat amb la Santa Seu i establir un nou marc de relacions que respecte el principi de no confessionalitat arreplegat en la Constitució espanyola vigent. Per açò la moció insta al govern central a dur a terme aquesta mesura”. Finalment, es proposa que València s’incorpore a la Xarxa de Municipis per un Estat Laic.

 

“El Govern de la Nau està duent a terme ja varies d’aquestes accions, i justament aquest impuls de canvi és el que està darrere de la proposta de València en Comú mitjançant una moció que arreplegue la importància del principi de laïcisme i establisca criteris i objectius per a aconseguir-ho”, afirma Peris.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.