València en Comú defén l’horta i la derogació del PGOU

Áurea Ortiz, candidata de València en Comú, assistix a un debat sobre el barri de Campanar organitzat per l’Associació de Veïns i Veïnes del barri.

Acto candidatura 2

La projectada demolició de l’antiga Fe, la cessió d’un solar a la Universitat Catòlica i el futur de la Partida de Dalt són alguns dels problemes que preocupen els habitants de Campanar i sobre els quals es va debatre en l’acte organitzat el dissabte 9 de maig per l’Associació de Veïns i Veïnes del barri i al que van acudir representants d’EUPV, PSPV, Compromís, Ciutadans, PP i València en Comú, representada per Áurea Ortiz, una de les seues candidates a l’Ajuntament.

Áurea Ortiz va expressar l’opinió de València en Comú de que “Campanar és un perfecte exemple dels efectes d’una política municipal feta a esquena de la ciutadania sense tindre en compte les reivindicacions veïnals ni les necessitats reals del barri”. Entre els temes que van sorgir en el debat, va cobrar especial rellevància el projecte de l’Ajuntament de demolir l’edifici de l’antiga Fe, rebutjat de ple pels veïns i veïnes, que denuncien l’ocultació dels informes.

El futur dels terrenys d’horta de la Partida de Dalt és una altra de les grans preocupacions del barri. El Pla General d’Ordenació Urbana preveu la requalificació de 382.000 metres quadrats de zona agrària. Áurea Ortiz va explicar que València en Comú porta com a mesura urgent en el seu pla de xoc la derogació del PGOU. A més a més, “el programa de govern conté un conjunt de mesures per a la defensa i promoció de l’horta que contempla el seu valor patrimonial, cultural, econòmic i productiu”.

Respecte a la cessió a la Universitat Catòlica d’un solar qualificat com a sòl escolar, València en Comú va deixar clara la seua ferma defensa de l’ensenyança pública i laica i l’obligació de l’Ajuntament i la Generalitat de construir i millorar els centres educatius públics de la ciutat.

Una altra de les qüestions plantejades va tindre a veure amb les necessitats de les persones amb capacitats diferents i amb el fet concret de la negativa de l’institut de Campanar a acceptar un estudiant pel fet que l’edifici no està adaptat. L’alternativa que se li ha oferit és un institut en el districte marítim. València en Comú va explicar el seu programa d’igualtat, que contempla la creació d’una regidoria d’Igualtat, la realització d’una auditoria d’accessibilitat i va recordar que Podem inclou en la seua candidatura per a la Generalitat a la que serà la primera diputada sorda del país, Pilar Llima, activista dels drets de les persones amb capacitats diferents. Igualment Áurea Ortiz va recordar que, dins del Pla de Xoc, està contemplada l’abolició del districte únic escolar, que permet situacions com esta.

El debat va finalitzar, a requeriment del públic, amb la presentació de les ferramentes de participació ciutadana previstes en el programa: reconversió de les juntes de districte en autèntiques assemblees ciutadanes, amb capacitat de proposició, decisió i fiscalització de la gestió municipal; referèndum vinculant per a qüestions d’interés general i pressupostos participatius, entre altres. La nostra representant va recordar que “la participació és la raó de ser de València en Comú”. I davant de l’afirmació del representant de Ciutadans, en el sentit que la ciutadania no està madura per a la presa de decisions i requerix un procés, va replicar que “l’acció ciutadana en la nostra ciutat, que ha provocat la paralització del PGOU, entre moltes altres coses, demostra tot al contrari, que és el moment de la ciutadania”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.